Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Prázdniny
  holidays Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 2 týdny.
 2. Týdny
  calendar 31 týdnů je rovné kolik dní?
 3. Hodiny
  1clock 10 dní je kolik hodin?
 4. Hodiny
  watch_1 Kolik hodin má 17 dní?
 5. Branné
  potapac Na branném cvičení přešli žáci okruh dlouhý 6700 m. Kolik je to přibližně kilometrů?
 6. Milimetre
  meter Kolik milimetrů je 1/200 metru?
 7. Hustota
  mercury Látka o hustotě 1047 kg/m3 zajímá v nádobě objem 52 cm3. Jaká je její hmotnost?
 8. Obsah lichoběžníku
  trapezoid Základny lichoběžníku mají velikost 7 cm a 11 dm. Jeho výška je 2 cm. Vypočítejte jeho obsah.
 9. Pivo
  piva V 7 kg krve dospělého člověka je po třech 10° pivech vypitých v krátké době po sobě 6.1 g alkoholu. Kolik je to promile?
 10. Čas
  time Zapiš v minutách a zaokrouhli na jedno desetinné místo: 4 h 54 m 5 s.
 11. Bazén
  swimming-pool Bazén má rozměry dna 6 m a 24 m a výšku 198 cm. Kolik hektolitrů vody je v něm, pokud voda sahá 11 cm pod horní okraj bazénu.
 12. Okná
  wall_w_windows Vypočítejte plochu zdiva, které je třeba na postavení zdi o rozměrech 6 m × 4 m, pokud v ní bude umístěných 3 oken o rozměru 67 cm × 67 cm.
 13. Čtverečky
  strihanie Vypočítejte kolik čtverečků(resp. obdelníčků) o rozměru 4×2 cm lze vystřihnout z listu papíru o rozměrech 2.4 dm × 7.6 dm?
 14. Odlitek
  piston Mosazný odlitek měl hmotnost 3.43 kg, z něj vysoustružen píst měl hmotnost 3.118 kg. Kolik gramů mosazi se odsoustroužilo?
 15. Řeka
  kongo_river Vypočítejte o kolik promile průměrně klesá řeka Hudson, pokud na úseku dlouhém 318 km teče voda z výšky 1805 m nad mořem na výšku 186 m nad mořem.
 16. Hodiny
  hodiny Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?
 17. Nádrže
  hasici Požární nádrž má tvar kvádru s obdélníkovym dnem o rozměrech 9.5 m a 9.6 m a hloubky vody 2.5 m. Z nádrže byla odčerpává voda do sudů o objemu 2.5 hl. Kolik sudů bylo použito, jestliže hladina vody v nádrži klesla o 7 cm? Vyjádřete množství odčerpané vody
 18. Voda
  cylinder_1 Do plné válcové nádrže vysoké 3.6 m s poloměrem podstavy 1.9 m vložíme těleso tvaru kvádru o rozměrech 1.7 m, 1.7 m, 0.7 m. Kolik litrů vody vyteče?
 19. Server
  p_pro Vypočítejte kolik minut do roku je průměrně nedostupný web server, který má dostupnost 99%.
 20. Akvárium
  akvarium Doma máme akvárium tvaru kvádru se čtvercovou podstavou a otec nalil do něj 49 litrů vody. Délka hrany podstavy je 52 cm. Do jaké výšky sahá voda?

Další stránky s příklady: