Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Inženýr Kažimír
  demagog_smer_1 Rozdíl mezi politikem-demagogom a racionální uvažujícím člověkem alespoň se základním vzděláním krásné ilustruje příklad z TV diskuse. 'Inženýr' Kažimír tvrdí že během jejich úřadování došlo k velkému poklesu ceny zemního plynu, pokud cena se změnila z
 2. Auto
  formula Auto jede rychlostí 70 km/h. Jakou vzdálenost ujede za 1 minutu?
 3. Sad
  apple Kolika kroky po 68 cm obídeš čtvercový sad s výměrou 1.9 ha?
 4. Představení
  divadlo Divadelní představení začalo o 11:35 hod. a skončilo 13:35 hod. Kolik minut trvalo?
 5. Hřiště
  playground Měřítko mapy je 1: 5000. Hřiště je ve tvaru obdélníku a na mapě má 7 cm a 3 cm. Jakou má výměru v m² ve skutečnosti?
 6. Kolo
  wheel_1 Jaký průměr má kruh, jestliže se na dráze 0.42 km otočí 126 krát?
 7. Záhrada
  garden_4 Na plánku s měřítkem 1:1500 je zahrada zakreslena jako čtverec s obsahem 25 cm2. Kolik metrů pletiva potřebujeme na oplocení zahrady? Urči skutečnou výměru zahrady.
 8. Server
  p_pro Vypočítejte kolik minut do roku je průměrně nedostupný web server, který má dostupnost 99%.
 9. Cyklista
  cyclist Cyklista jel z vesnice do města. První polovinu cesty jel rychlostí 26 km/h. Druhou polovinu cesty, která převážně klesala, jel rychlostí 46 km/h. Celá cesta mu trvala 78 minut. Vypočítejte vzdálenost vesnice od města.
 10. Čtverečky
  strihanie Vypočítejte kolik čtverečků(resp. obdelníčků) o rozměru 4×3 cm lze vystřihnout z listu papíru o rozměrech 3.6 dm × 20 cm?
 11. Slepice
  chicken 15 slepic by sezobalo rozsypané zrní od 6h do 16h.V 10 h však babička prinesla 7 slepic, které dokoupila od sousedky. V kolik hodin bylo zrní sezobáno?
 12. Solidarita
  salt Fiktivně si představte že slovo solidarita znamená darování soli lidem v nouzi, kteří nemají ani na sůl. Tedy pokud bereme jí slovní základ že by byl sůl + dar. Vypočítejte kolik kilo kuchyňské soli solidární člověk "daruje" ročně na daních vládě (a vlá
 13. Výseč
  arc_cut Vypočítej obsah kruhové výseče v m2, pokud průměr je 281 dm a středový úhel je 130°. Výsledek zaokrouhlí na 3 desetinná místa.
 14. Pumpy
  water_pump Pumpou, která čerpá vodu rychlostí 3.5 litru za sekundu, se voda ze stavební jáma vyčerpá za 35 minut. a) Zjisti, za kolik minut by se voda z jámy vyčerpala pumpou, která čerpá 7.4 litru vody za sekundu. b) Jakou rychlost č
 15. Dřevo
  rubanie_dreva Peter kácí dřevo. Kdyby denně kácel půl hodiny, skončil by robotu za 9 dní. Petr, ale potřebuje práci skončit o 3 dny dříve. Kolik minut musí denně kácet?
 16. Dělníci
  jumps Dělníci kopou na školním dvoře jámu na doskočiště. Jáma má tvar kvádru s délkou 9 m, šířkou 20 dm a hloubkou 36 cm. Za hodinu vykopou 0,4 m3 zeminy. Kolik času (hodin a minut) potřebují na vyhloubení jámy?
 17. UV záření
  uv_rays Sklo o tloušťce 1 mm zachytí 5% procházejícího UV záření. Kolik procent procházejícího UV záření zachytí sklo o tloušťce 2.3 cm, sestavené z takových 1 mm skel?
 18. Rýchlosti
  skola Juraj přejde cestou do školy vzdálenost 200 metrů za 165 sekund. Jaká je průměrná rychlost chůze v m/s a km/h?
 19. Mírka
  pool_1 Bazén na koupališti je dlouhý 70 m a široký 30 m. Na plánku města je znázorněn jako obdélník s obsahem 8400 cm2. V jakém měřítku je plánek?
 20. Kolo bicyklu
  bicycle Kolo bicyklu má průměr 50 cm. Přibližně kolikrát se kolo otočí na dráze dlouhé 4.1 kilometrů?

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.