Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Server
  p_pro Vypočítejte kolik minut do roku je průměrně nedostupný web server, který má dostupnost 99%.
 2. Cyklista
  cyclist Cyklista jel z vesnice do města. První polovinu cesty jel rychlostí 26 km/h. Druhou polovinu cesty, která převážně klesala, jel rychlostí 46 km/h. Celá cesta mu trvala 78 minut. Vypočítejte vzdálenost vesnice od města.
 3. Čtverečky
  strihanie Vypočítejte kolik čtverečků(resp. obdelníčků) o rozměru 4×3 cm lze vystřihnout z listu papíru o rozměrech 3.6 dm × 20 cm?
 4. Slepice
  chicken 15 slepic by sezobalo rozsypané zrní od 6h do 16h.V 10 h však babička prinesla 7 slepic, které dokoupila od sousedky. V kolik hodin bylo zrní sezobáno?
 5. Solidarita
  salt Fiktivně si představte že slovo solidarita znamená darování soli lidem v nouzi, kteří nemají ani na sůl. Tedy pokud bereme jí slovní základ že by byl sůl + dar. Vypočítejte kolik kilo kuchyňské soli solidární člověk "daruje" ročně na daních vládě (a vlá
 6. Výseč
  arc_cut Vypočítej obsah kruhové výseče v m2, pokud průměr je 281 dm a středový úhel je 130°. Výsledek zaokrouhlí na 3 desetinná místa.
 7. Pumpy
  water_pump Pumpou, která čerpá vodu rychlostí 3.5 litru za sekundu, se voda ze stavební jáma vyčerpá za 35 minut. a) Zjisti, za kolik minut by se voda z jámy vyčerpala pumpou, která čerpá 7.4 litru vody za sekundu. b) Jakou rychlost č
 8. Dřevo
  rubanie_dreva Peter kácí dřevo. Kdyby denně kácel půl hodiny, skončil by robotu za 9 dní. Petr, ale potřebuje práci skončit o 3 dny dříve. Kolik minut musí denně kácet?
 9. Dělníci
  jumps Dělníci kopou na školním dvoře jámu na doskočiště. Jáma má tvar kvádru s délkou 9 m, šířkou 20 dm a hloubkou 36 cm. Za hodinu vykopou 0,4 m3 zeminy. Kolik času (hodin a minut) potřebují na vyhloubení jámy?
 10. UV záření
  uv_rays Sklo o tloušťce 1 mm zachytí 5% procházejícího UV záření. Kolik procent procházejícího UV záření zachytí sklo o tloušťce 2.3 cm, sestavené z takových 1 mm skel?
 11. Rýchlosti
  skola Juraj přejde cestou do školy vzdálenost 200 metrů za 165 sekund. Jaká je průměrná rychlost chůze v m/s a km/h?
 12. Mírka
  pool_1 Bazén na koupališti je dlouhý 70 m a široký 30 m. Na plánku města je znázorněn jako obdélník s obsahem 8400 cm2. V jakém měřítku je plánek?
 13. Kolo bicyklu
  bicycle Kolo bicyklu má průměr 50 cm. Přibližně kolikrát se kolo otočí na dráze dlouhé 4.1 kilometrů?
 14. Milimetre
  meter Kolik milimetrů je 1/250 metru?
 15. Pohybovka2
  car_cycle Cyklista vyjel z města rychlostí 19 km/h. Za 1.6 hodiny vyjel za ním automobil týmž směrem a dohonil ho za 27 minut. Jakou rychlostí jel automobil a v jaké vzdálenosti od města cyklistu dohonil?
 16. Proťatá koule
  sphere_slices Vypočítejte objem a povrch koule, jestliže poloměry rovnoběžných řezů jsou r1=66 cm, r2=46 cm a jejich vzdálenost v=13 cm.
 17. Zlatá nit
  gold_wire Z jednoho gramu zlata byl vytažen drátek dlouhý 2.3 km. Jaký je jeho průměr, pokud hustota Au je ρ=19.5 g/cm3?
 18. Bazén
  bazen Pan Milan si nechal v zahradě postavit bazén ve tvaru čtyřbokého hranolu s kosočtverečnou podstavou, délka podstavné hrany je 8 m, vzdálenost protějších stěn bazénu je 7 m. Předpokládaná hloubka je 228 cm. Kolik hektolitrů vody spotřebuje pan Milan na n
 19. Mapa
  cycle_map Na turistické mapě zhotovené v měřítku 1 : 100000 je vzdálenost dvou míst po přímé silnici 5.3 cm. Za jak dlouho ujedeme tuto vzdálenost na kole, jedeme-li rychlostí 22 km/h ? Vyjádřete v minutách.
 20. Vodní nádrž
  akvarium_1 Vodní nádrž tvaru kvádru má šířku dna 2.1 m a délku dvakrát větší. Jak vysoko bude sahat voda, jestliže přiteče 15 litrů vody za sekundu a přítok bude otevřen 9 minut?

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.