Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Pohyb
  cyclist_1 Pokud půjdeš rychlostí 4.9 km/h, přijdeš na nádraží 34 minut po odjezdu vlaku. Pokud půjdeš na kole na stanici rychlostí 33 km/h, přijedeš na nádraží 33 minut před odjezdem vlaku. Jak daleko je vlakové nádraží?
 2. Týdny
  calendar 44 týdnů je rovné kolik dní?
 3. Hrnec
  hrniec Hrnec je do 1/2 naplněný vodou. Dno hrnce má plošný obsah 238 cm2. O kolik centimetrů stoupne hladina v hrnci po přilití 3 litrů vody?
 4. Oblouková
  angles Převeďte do obloukové míry: 2243 ° Výsledek napište jako násobek π.
 5. Sekundová
  clock Jakou dráhu vykoná za deň konec sekundové ručičky hodin, pokud je 23 mm dlouhá.
 6. Základy
  rotunda Základy stavby mají kruhový půdorys s průměrem 31 m. Vypočítejte obvod kruhového výkopu, pokud jeho průměr je o 40 cm větší než průměr základu.
 7. Jezdec
  jazdec Jezdec prošel trať dlouhou 40 km za 200 minut, jaká byla jeho průměrná rychlost?
 8. Nádrž
  tank Dno nádrže má rozměry 1.5 m a 5 1/3 m. V nádrži se nachází 970.2 hl vody. Do jaké výšky sahá voda?
 9. Oběd
  lunch Janko sní celý oběd za 30 minut. Jakou část oběda má snědenou za 180 sekund?
 10. Řeka
  kongo_river Vypočítejte o kolik promile průměrně klesá řeka Vltava, pokud na úseku dlouhém 433 km teče voda z výšky 1945 m nad mořem na výšku 187 m nad mořem.
 11. Širokoúhlý monitor
  lcd Byznys výpočetní techniky zasáhla vlna širokoúhlých monitorů a televizorů. Vypočítejte plochu LCD monitoru o úhlopříčce 17 palců při poměru stran 4:3 a pak s poměrem stran 16:9.   Je koupě širokoúhlého monitoru s rovnakou uhlopriečkou výhodnější než koup
 12. Měděný plech
  cuplech Měděný plech má délku 1.1 m, šířku 79 cm a má hmotnost 5 kg. Jakou má plech tloušťku, pokud 1 m3 má hmotnost 8706 kg?
 13. Plastelínový kuličky
  p_balls Plastelínový kuličky mají poloměry r1=21 mm, r2=40 cm, r3=86 cm, r4=6 mm, r5=95 cm, r6=14 mm. Z těchto kuliček se vymodelovala jedna velká koule. Vypočítejte poloměr r vzniklé koule.
 14. Vzduch
  air_room_people Místnost je 46.8 m dlouhá, 21.1 dm široká a 464 cm vysoká. Kolik osob může být najednou v této místnosti, pokud z hygienických důvodů na jednu osobu se počítá 5100 dm3 vzduchu?
 15. Hodiny
  watch_1 Kolik hodin má 11 dní?
 16. Odlitek
  piston Mosazný odlitek měl hmotnost 3.71 kg, z něj vysoustružen píst měl hmotnost 3.485 kg. Kolik gramů mosazi se odsoustroužilo?
 17. FYZIKA
  car_motor Auto jede rychlostí 111 km/h po dálnici, tažná síla motoru je 5 kN. Zjistěte výkon motoru.
 18. Brambory
  potatoes Vejde se 373 tun brambor (ρ=727 kg/m³) do skladiště o objemu 524 m³?
 19. Kroky
  step Krok dospělého člověka má délku 72 cm. Na kolik kroků přejde vzdálenost 70 metrů? Kolik mětrů ujde, když udělá 900 kroků?
 20. Jehlan
  jehlan_1 Vypočti objem a povrch jehlanu o hraně a výšce a = 26 cm. v = 3 dm.

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.