Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Bazén
  swimming-pool Bazén má rozměry dna 9 m a 9 m a výšku 173 cm. Kolik hektolitrů vody je v něm, pokud voda sahá 20 cm pod horní okraj bazénu.
 2. Cihly
  bricks_truck Cihla má objem 3 dm3. Kolik cihel odveze nákladní auto s nosností 6 tun? Hustota cihel je 2.1 g/cm3.
 3. Branné
  potapac Na branném cvičení přešli žáci okruh dlouhý 4400 m. Kolik je to přibližně kilometrů?
 4. Koks
  uhlie Z jedné tuny uhlí se vyrobí 784 kg koksu k výrobě železa. Kolik vagónů uhlí po 12 tunách je potřeba denně pro vysokou pec, která má denní spotřebu 872 t koksu?
 5. Hranol
  3b_hranol Kolmý hranol, jehož podstavou je pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou délky a = 5 cm a přeponou c = 11 cm, má stejný objem jako krychle o hraně délky 2 dm. a) Určete výšku hranolu b) Vypočtěte povrch hranolu c) Kolik procent povrchu krychle je povrch hranol
 6. Kompas
  wind_rose Jaký úhel svírají směry JJV (JihoJihoVýchod) a SV (SeveroVýchod) na kompasu?
 7. Trubka
  pvc-trubka Vypočítejte hmotnost plastové trubky s průměrem d = 90 mm a délce 410 cm, pokud tloušťka stěny je 4 mm a hustota plastu je 1292 kg/m3.
 8. Oblouk
  krizenie Dvě přímé tratě svírají úhel 82 °. Mají se spojit kruhovým obloukem o poloměru r = 1253 m. Jak dlouhá bude oblouková spojka spojující tyto tratě (L)? Jak daleko bude střed oblouku od místa křížení tratí (x)?
 9. Litry ve válci
  cylinder_1 Určete do jaké výšky vystoupí 24 litrů vody ve válcové nádobě, která má průměr dna 42 cm.
 10. Měřítko
  geodet V jakém měřítku je nakreslen plán budovy, jestliže jedna strana budovy je dlouhá 45m je na plánku vyjádřena úsečkou dlouhou 12mm.
 11. Hodiny
  hodiny Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?
 12. Koule
  1sphere Povrch koule je 1020 cm2, hmotnost 178.4 kg. Jaká je její hustota?
 13. Nádrže
  hasici Požární nádrž má tvar kvádru s obdélníkovym dnem o rozměrech 12.3 m a 10.2 m a hloubky vody 1.2 m. Z nádrže byla odčerpává voda do sudů o objemu 3.1 hl. Kolik sudů bylo použito, jestliže hladina vody v nádrži klesla o 3 cm? Vyjádřete množství odčerpané vo
 14. Trolejbus
  trolejbus_ba_1 Linka trolejbusu číslo 204 měří 21 km. Pokud by trolejbus jel rychleji o 4 km/h, cesta tam a spať by mu trvala o 22 minut méně. Vypočítejte rychlost trolejbusu a kolik času mu trvá cesta tam i spát.
 15. Stupně na radiány
  angle Přepočítejte velikost rovinného úhlu α = 290°40'55" do obloukové míry:
 16. Babka k babce
  babky Babka k babce - budou kapce. Tak říká stará lidová moudrost. Vypočítejte kolik let bude babka šetřit na nové bačkory v ceně 115 eur, pokud měsíčně ušanuje 2 Eur.
 17. Vlasy
  parochna Předpokládejme, že délka vlasů je ovlivňována jen syntézou α-keratinu, který je jejich hlavní složkou. Tato syntéza probíhá v epitelových buňkách vlasových cibulek. Struktura α-keratinu je tvořena α-helix, ve kterém na jednu otáčku přísluší 3,6 aminokysel
 18. Mapa 3
  map Mapa má měřítko 1:50000. Dvě chaty, které jsou na mapě zobrazeny, jsou ve skutečnosti vzdáleně 12 km. Jaká je jejich vzdálenost na mapě?
 19. Čerpadla
  number-1 Prvním čerpadlem vtéká do bazénu 16 litrů vody za sekundu, druhým 75% toho, co prvním a třetím o polovinu více než druhým. Za jak dlouho naplní všechna 3 čerpadla současně nádrž o objemu 15 m3 (metrů krychlových) ?
 20. Pohyb
  cyclist_1 Pokud půjdeš rychlostí 6.6 km/h, přijdeš na nádraží 31 minut po odjezdu vlaku. Pokud půjdeš na kole na stanici rychlostí 49 km/h, přijedeš na nádraží 49 minut před odjezdem vlaku. Jak daleko je vlakové nádraží?

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.