Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Hodiny
  hodiny Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?
 2. Koule
  1sphere Povrch koule je 3850 cm2, hmotnost 97.6 kg. Jaká je její hustota?
 3. Nádrže
  hasici Požární nádrž má tvar kvádru s obdélníkovym dnem o rozměrech 13.8 m a 11.8 m a hloubky vody 2.5 m. Z nádrže byla odčerpává voda do sudů o objemu 3.5 hl. Kolik sudů bylo použito, jestliže hladina vody v nádrži klesla o 3 cm? Vyjádřete množství odčerpané vo
 4. Trolejbus
  trolejbus_ba_1 Linka trolejbusu číslo 204 měří 21 km. Pokud by trolejbus jel rychleji o 4 km/h, cesta tam a spať by mu trvala o 22 minut méně. Vypočítejte rychlost trolejbusu a kolik času mu trvá cesta tam i spát.
 5. Stupně na radiány
  angle Přepočítejte velikost rovinného úhlu α = 290°40'55" do obloukové míry:
 6. Babka k babce
  babky Babka k babce - budou kapce. Tak říká stará lidová moudrost. Vypočítejte kolik let bude babka šetřit na nové bačkory v ceně 115 eur, pokud měsíčně ušanuje 2 Eur.
 7. Vlasy
  parochna Předpokládejme, že délka vlasů je ovlivňována jen syntézou α-keratinu, který je jejich hlavní složkou. Tato syntéza probíhá v epitelových buňkách vlasových cibulek. Struktura α-keratinu je tvořena α-helix, ve kterém na jednu otáčku přísluší 3,6 aminokysel
 8. Mapa 3
  map Mapa má měřítko 1:10000. Dvě chaty, které jsou na mapě zobrazeny, jsou ve skutečnosti vzdáleně 14 km. Jaká je jejich vzdálenost na mapě?
 9. Voda
  storm_1 Na trávník který má 597 m² napršelo 6 mm vody. Kolik litrů vody napršelo?
 10. Čerpadla
  number-1 Prvním čerpadlem vtéká do bazénu 16 litrů vody za sekundu, druhým 75% toho, co prvním a třetím o polovinu více než druhým. Za jak dlouho naplní všechna 3 čerpadla současně nádrž o objemu 15 m3 (metrů krychlových) ?
 11. Pohyb
  cyclist_1 Pokud půjdeš rychlostí 6.6 km/h, přijdeš na nádraží 31 minut po odjezdu vlaku. Pokud půjdeš na kole na stanici rychlostí 49 km/h, přijedeš na nádraží 49 minut před odjezdem vlaku. Jak daleko je vlakové nádraží?
 12. Týdny
  calendar 33 týdnů je rovné kolik dní?
 13. Hrnec
  hrniec Hrnec je do 1/2 naplněný vodou. Dno hrnce má plošný obsah 209 cm2. O kolik centimetrů stoupne hladina v hrnci po přilití 2.7 litrů vody?
 14. Oblouková
  angles Převeďte do obloukové míry: 2243 ° Výsledek napište jako násobek π.
 15. Sekundová
  clock Jakou dráhu vykoná za deň konec sekundové ručičky hodin, pokud je 23 mm dlouhá.
 16. Základy
  rotunda Základy stavby mají kruhový půdorys s průměrem 31 m. Vypočítejte obvod kruhového výkopu, pokud jeho průměr je o 40 cm větší než průměr základu.
 17. Jezdec
  jazdec Jezdec prošel trať dlouhou 32 km za 64 minut, jaká byla jeho průměrná rychlost?
 18. Nádrž
  tank Dno nádrže má rozměry 1.5 m a 2 2/5 m. V nádrži se nachází 404.4 hl vody. Do jaké výšky sahá voda?
 19. Oběd
  lunch Janko sní celý oběd za 30 minut. Jakou část oběda má snědenou za 180 sekund?
 20. Řeka
  kongo_river Vypočítejte o kolik promile průměrně klesá řeka Hudson, pokud na úseku dlouhém 961 km teče voda z výšky 1907 m nad mořem na výšku 127 m nad mořem.

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.