Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Jezdec
  jazdec Jezdec prošel trať dlouhou 26 km za 78 minut, jaká byla jeho průměrná rychlost?
 2. Prázdniny
  holidays Vypočítejte kolik hodin trvají prázdniny, pokud trvají 5 týdnů.
 3. Týdny
  calendar 28 týdnů je rovné kolik dní?
 4. Hodiny
  1clock 10 dní je kolik hodin?
 5. Hodiny
  watch_1 Kolik hodin má 17 dní?
 6. Branné
  potapac Na branném cvičení přešli žáci okruh dlouhý 6900 m. Kolik je to přibližně kilometrů?
 7. Milimetre
  meter Kolik milimetrů je 1/50 metru?
 8. Hustota
  mercury Látka o hustotě 1231 kg/m3 zajímá v nádobě objem 68 cm3. Jaká je její hmotnost?
 9. Pivo
  piva V 7 kg krve dospělého člověka je po třech 10° pivech vypitých v krátké době po sobě 5.8 g alkoholu. Kolik je to promile?
 10. Obsah lichoběžníku
  trapezoid Základny lichoběžníku mají velikost 9 cm a 10 dm. Jeho výška je 5 cm. Vypočítejte jeho obsah.
 11. Čas
  time Zapiš v minutách a zaokrouhli na jedno desetinné místo: 1 h 53 m 5 s.
 12. Bazén
  swimming-pool Bazén má rozměry dna 8 m a 16 m a výšku 151 cm. Kolik hektolitrů vody je v něm, pokud voda sahá 25 cm pod horní okraj bazénu.
 13. Okná
  wall_w_windows Vypočítejte plochu zdiva, které je třeba na postavení zdi o rozměrech 6 m × 4 m, pokud v ní bude umístěných 3 oken o rozměru 67 cm × 67 cm.
 14. Řeka
  kongo_river Vypočítejte o kolik promile průměrně klesá řeka Hudson, pokud na úseku dlouhém 318 km teče voda z výšky 1805 m nad mořem na výšku 186 m nad mořem.
 15. Čtverečky
  strihanie Vypočítejte kolik čtverečků(resp. obdelníčků) o rozměru 4×4 cm lze vystřihnout z listu papíru o rozměrech 2.8 dm × 6.4 dm?
 16. Odlitek
  piston Mosazný odlitek měl hmotnost 3.02 kg, z něj vysoustružen píst měl hmotnost 2.776 kg. Kolik gramů mosazi se odsoustroužilo?
 17. Hodiny
  hodiny Kolikrát za den se ručičky na hodinách překryjí?
 18. Server
  p_pro Vypočítejte kolik minut do roku je průměrně nedostupný web server, který má dostupnost 99%.
 19. Voda
  cylinder_1 Do plné válcové nádrže vysoké 4 m s poloměrem podstavy 2 m vložíme těleso tvaru kvádru o rozměrech 1.9 m, 1.7 m, 1 m. Kolik litrů vody vyteče?
 20. Akvárium
  akvarium Doma máme akvárium tvaru kvádru se čtvercovou podstavou a otec nalil do něj 14 litrů vody. Délka hrany podstavy je 27 cm. Do jaké výšky sahá voda?

Další stránky s příklady: