Převody jednotek - slovní úlohy

 1. Pohyb
  cyclist_1 Pokud půjdeš rychlostí 3.7 km/h, přijdeš na nádraží 41 minut po odjezdu vlaku. Pokud půjdeš na kole na stanici rychlostí 53 km/h, přijedeš na nádraží 53 minut před odjezdem vlaku. Jak daleko je vlakové nádraží?
 2. Týdny
  calendar 38 týdnů je rovné kolik dní?
 3. Hrnec
  hrniec Hrnec je do 1/3 naplněný vodou. Dno hrnce má plošný obsah 173 cm2. O kolik centimetrů stoupne hladina v hrnci po přilití 2.9 litrů vody?
 4. Oblouková
  angles Převeďte do obloukové míry: 2243 ° Výsledek napište jako násobek π.
 5. Jezdec
  jazdec Jezdec prošel trať dlouhou 40 km za 200 minut, jaká byla jeho průměrná rychlost?
 6. Základy
  rotunda Základy stavby mají kruhový půdorys s průměrem 31 m. Vypočítejte obvod kruhového výkopu, pokud jeho průměr je o 40 cm větší než průměr základu.
 7. Sekundová
  clock Jakou dráhu vykoná za deň konec sekundové ručičky hodin, pokud je 23 mm dlouhá.
 8. Oběd
  lunch Janko sní celý oběd za 30 minut. Jakou část oběda má snědenou za 180 sekund?
 9. Mlékárna
  mleko_1 Pracovníci mlékárny vypočítali podle norem, že ze 108 litrů mléka je možné vyrobit 9kg sýra. Kolik tun sýra bylo možné podle norem vyrobit z mléka oddaného od 100dojnic po dobu 30 dnů s průměrnou denní dojivostí 10 litrů od 1 dojnice?
 10. Hrnec
  valec_hrnec Vypočítej výšku 3litrového hrnce tvaru válce s průměrem 10cm.
 11. Pole
  kombajn-zito Pole má tvar obdélniku s rozměry 128 m a 350 m. Kolik kg osiva je za potřeba na osetí, jestli že na 1 m2 se spotřebuje 25 g osiva?
 12. Nádrž
  tank Dno nádrže má rozměry 1.5 m a 5 1/3 m. V nádrži se nachází 970.2 hl vody. Do jaké výšky sahá voda?
 13. Hektolitre v bazénu
  water Do jaké výšky sahá voda v bazénu tvaru kvádru o rozměrech dna 25 m a 10m, pokud je v bazénu 3750hl vody.
 14. Vodního jezírko
  jezirko Délka vodního jezírka je 8 metrů, šířka je 7 metrů a hloubka je 120 centimetrů. Kolik se vejde litrů vody do jezírka?
 15. Obsah čtverců
  squares_6 Vypočítejte obsah čtverce a výsledek zaokrouhlete na decimetry čtvereční. a) a = 1,52 dm b) a = 13 268mm c) a = 562 cm d) a = 1,52 m
 16. Řepka
  repka V zemědělském družstvu sklidili z 525 arů řepku, z níž získali 5,6 tun semen. Vypočítaj hektarový výnos řepky.
 17. Tlak vzduchu
  air_pressure Na meteorologické stanici naměřili tlak vzduchu 1 060 hPa (hektopascalů). Vedle měřících přístrojů je obytný dům, který má rovnou střechu s rozměry 10 m a 28 m. Jakou tlakovou silou v MN (meganewtonoch) působí vzduch na tuto střechu?
 18. Petrolej
  jet-fuel Jaký objem má petrolej, je-li jeho hmotnost 8g? Hustota petroleje je 780 g/l
 19. Strom
  stromy_1 Jaký průměr má strom, kolem kterého je obtočen provaz délky 3m 9dm 7cm? Jak velkou plochu má jeho průřez?
 20. Mapa
  map_8 Na mapě s měřítkem 1 : 55 000 je vzdálenost míst A a B znázorněna úsečkou 10 cm. Jaká je tato vzdálenost ve skutečnosti?

Máš zajímavú úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož ji a my Ti ji zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.