Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-4x2-20x+816=0


Vaša odpoveď: