Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-4x2-20x+816=0
Vaša odpoveď:


calculator

= 0.0