Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-x2-30x-144=0


Vaša odpoveď: