Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-4x2-28x+912=0


Vaša odpoveď: