Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-3x2+132x-1440=0

Výsledok

x1 =  20
x2 =  24

Riešenie:

$$ x_1 = \frac{ -132 + \sqrt{ 132^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1440 }}{ 2 \cdot (-3)} = 20 $$

$$ x_2 = \frac{ -132 - \sqrt{ 132^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1440 }}{ 2 \cdot (-3)} = 24 $$
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
Buďte prvý, kto napíše komentár!
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 2. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 3. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=7. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 4. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 5. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 4422-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 6. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 7. Bratská trojka
  vojaciky Juraj, Milan a Adrián majú spolu 93 vojačikov. Juraj má o 3 vojačikov viacej ako Milan. Adrián má o 15 vojačikov viacej ako Milan. Určite, koľko má každý z nich.
 8. Postupnosť 2
  seq2 Napíšte prvých 5 členov aritmetickej postupnosti a19=-63, d=-3
 9. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 289?
 10. Priamka
  skew_lines Je pravda že priamky ktoré sa nepretínajú sú rovnobežné?
 11. Skúšanie
  examination V triede je 32 žiakov. Koľkými spôsobmi je možné vybrať štvoricu na vyskúšanie?
 12. Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 8 hráčov na dve 4 členné družstvá?
 13. Referenčný uhol
  anglemeter Nájdite referenčný uhol nasledujúcich uhlov:
 14. Cukrovinky
  cukrovinky Na trhoch majú 4 druhy cukríkov, jeden váži 38 gramov. Koľkými rôznymi spôsobmi môže zákazník kúpiť 3.382 kg cukríkov.
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?