Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-x2+36x-315=0


Vaša odpoveď: