Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-3x2+132x-1440=0

Výsledok

x1 =  20
x2 =  24

Riešenie:






Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:





Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
Buďte prvý, kto napíše komentár!




Ďaľšie podobné príklady:

 1. Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 2. Jablká
  apples_5 Za 2 kg jabĺk zaplatíme určitú sumu peňazí. Táto suma je rovnaká ako množstvo kilogramov za ktoré zaplatíme 72 Kc. Koľko stojí 1 kg jabĺk?
 3. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 4. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=18. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 5. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 6. Variácie 4/2
  pantagram_1 Určte počet prvkov, ak je počet variacií štvrtej triedy bez opakovania 4422-krát väčší ako počet variacií druhej triedy bez opakovania.
 7. Kombinácie
  math_2 Z koľkých prvkov môžeme vytvoriť 990 kombinácií 2. triedy bez opakovania?
 8. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 9. AP - ľahký
  sigma_1 Urči prvých 9 členov postupnosti, ak a10=-1, d=4
 10. Postupnosť
  a_sequence Napíšte prvých 6 členov aritmetickej postupnosti: a1 =-2, d=1
 11. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 289?
 12. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 13. Skúšanie
  examination V triede je 32 žiakov. Koľkými spôsobmi je možné vybrať štvoricu na vyskúšanie?
 14. Akordy
  chords Koľko 5-tónových akordov (akord = súzvuk súčasne znejúcich rôznych tónov) je možné zahrať z 7 tónov?
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?