Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-3x2+132x-1440=0


Vaša odpoveď: