Kvadratická rovnica

Riešte kvadratickú rovnicu:

-3x2+132x-1440=0

Výsledok

x1 =  20
x2 =  24

Riešenie:

$$ x_1 = \frac{ -132 + \sqrt{ 132^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1440 }}{ 2 \cdot (-3)} = 20 $$

$$ x_2 = \frac{ -132 - \sqrt{ 132^2 - 4 \cdot 3 \cdot 1440 }}{ 2 \cdot (-3)} = 24 $$
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
Buďte prvý, kto napíše komentár!
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Súčin
  floring Súčin dvoch po sebe idúcich nepárnych čísel je 8463. Ktoré sú to čísla?
 2. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určite diskriminant rovnice: ?
 3. Korene
  parabola Určite v kvadratickej rovnici absolútny člen q tak, aby rovnica mala reálny dvojnásobný koreň a tento koreň x vypočítajte: ?
 4. Rovnica
  calculator_2 Rovnica ? má jeden koreň x1=18. Určite koeficient b a druhý koreň x2.
 5. Patrí-leží
  parabola1 Ktoré z bodov patria funkcií f:y= 2x2- 3x + 1 : A(-2, 15) B (3,10) C (1,4)
 6. Rozdiel dvoch čísel
  eq2 Rozdiel 2 čísel je 82. Prvé číslo je o 8 menšie ako druhá mocnina druhého čísla. Určte tieto čísla.
 7. Mocnina
  power Číslo ?. Nájdite hodnotu x.
 8. Bratská trojka
  vojaciky Juraj, Milan a Adrián majú spolu 93 vojačikov. Juraj má o 3 vojačikov viacej ako Milan. Adrián má o 15 vojačikov viacej ako Milan. Určite, koľko má každý z nich.
 9. Výpočet
  pocty Koľko je súčet druhej odmocniny zo šiestich a druhej odmocniny zo 289?
 10. Trigonometria
  sinus Platí rovnosť: ?
 11. Akordy
  chords Koľko 5-tónových akordov (akord = súzvuk súčasne znejúcich rôznych tónov) je možné zahrať z 7 tónov?
 12. Kábel
  tele Pretrhol sa telefónny kabel spájajúci miesta A, B vo vzdialenosti 2,5 km. Aka je pravdepodobnosť, ze sa to stalo vo vzdialenosti najviac 450 m od miesta A?
 13. Družstvá
  football_team Koľkými spôsobmi je možné rozdeliť 8 hráčov na dve 4 členné družstvá?
 14. PIN - kódy
  pin Koľko päťciferných PIN - kódov môžeme vytvoriť s použitím párnych číslic?
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?