Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 70 cm, |DC|=39 cm, |CB|=14 cm, |AB|=25 cm..

Výsledok

S =  630 cm2

Riešenie:

$$ s = \frac{ 70 - 14 + 39 + 25 }{2 } = 60 \ cm \\~\\S_1 = \sqrt{s(s-56)(s-39)(s-25) } = 420 \ cm^2 \\~\\v = \frac{ 2 S_1}{ 70 - 14} = 15 \ cm \\~\\S = \frac{ 70 + 14}{2} \cdot v = 630 \ cm^2 $$
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
Buďte prvý, kto napíše komentár!
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Rovnoramenný lichobežník
  lichobeznik V rovnoramennom lichobežníka ABCD, AB||CD, je |CD| = c = 8 cm, výška v = 10 cm, | CAB | = 42°. Vypočítaj obsah lichobežníka.
 2. Parcela
  2186094 Parcela má tvar pravouhlého lichobežníka so základňami 12 ma 10 m a výškou 8 m. Bol na nej postavený objekt s pôdorysom tvaru rovnoramenného trojuholníka so stranou 4 ma výškou tri štvrtiny metra. Aká je plocha nezastavanej časti parcely?
 3. Sínus
  sines V ▵ ABC, ak je sin (α) = 0.3 a sin (β) = 0.5 vypočítajte sin (γ)
 4. Farmár
  field_2 Farmár by rád prvýkrát osial svoje malé polia. Potrebné množstvo osiva záleží na ploche. Pole má tvar trojuholníka. Farmár už pole oplotil, takže pozná dĺžky strán: 63, 86 a 87 metrov. Nájdeš vhodný spôsob, ako zistiť plochu na výsev?
 5. Trojuholník
  triangle_ABC_1 Trojuholník má známe všetky tri strany a=15.5 m, b=12.7 m, c= 3.2 m. Akú ma trojuholník plochu?
 6. Pokrývanie strechy
  Lichobeznik_strecha Strecha má tvar lichobežníka so základňami dĺžky 15m a 10m, výška strechy je 4m. Koľko škridlí budeme potrebovať,ak na 1m2 treba 8 kúskov škridle?
 7. Kniha
  books_1 Alena prečítala knihu rýchlosťou 15 strán za deň. Keby čítala dvakrát rýchlejšie, mala by knihu prečítanú o 4 dni skôr. Koľko strán mala kniha?
 8. Priemer
  integrales Ak je priemer súboru dát parametra 7, 15, 4, 7, 19, 9, 15, x je -89.7, aká je hodnota x?
 9. Cena stroja
  stroj Používaním poklesla cena stroja o 37% na hodnotu 104 454 Eur. Aká bola jeho pôvodná cena?
 10. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 11. Lin. rovnica
  cubes Riešte v R nasledujúcu lineárnu rovnicu: ?
 12. Sosny
  trees Akú časť zmiešaného lesa chcú lesníci vyrúbať, ak ich vedúci nevinne vyhlásil: "Budeme rúbať iba sosny, ktorých je v našom zmiešanom lese 98%. Po výrube budú sosny tvoriť 96% všetkých ponechaných stromov."
 13. Stredná priečka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 14. Rovnica 4
  math_1 Riešte rovnicu: ?
 15. Dôkaz sporom
  thales_1 Chceme dokázať sporom tvrdenie: Ak je prirodzené číslo n deliteľné šiestimi, potom je n deliteľné tromi. Z akého predpokladu budeme vychádzať?