Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 73 cm, |DC|=34 cm, |CB|=13 cm, |AB|=34 cm..


Vaša odpoveď:

cm2