Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 70 cm, |DC|=39 cm, |CB|=14 cm, |AB|=25 cm..

Výsledok

S =  630 cm2

Riešenie:

$$ s = \frac{ 70 - 14 + 39 + 25 }{2 } = 60 \ cm \\~\\S_1 = \sqrt{s(s-56)(s-39)(s-25) } = 420 \ cm^2 \\~\\v = \frac{ 2 S_1}{ 70 - 14} = 15 \ cm \\~\\S = \frac{ 70 + 14}{2} \cdot v = 630 \ cm^2 $$
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky: