Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 28 cm, |DC|=26 cm, |CB|=8 cm, |AB|=26 cm..


Vaša odpoveď:

cm2