Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 29 cm, |DC|=13 cm, |CB|=19 cm, |AB|=13 cm..


Vaša odpoveď:

cm2