Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 96 cm, |DC|=60 cm, |CB|=21 cm, |AB|=45 cm..


Vaša odpoveď:

cm2