Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 29 cm, |DC|=13 cm, |CB|=19 cm, |AB|=13 cm..

Výsledok

S =  288 cm2

Riešenie:

$$ s = \frac{ 29 - 19 + 13 + 13 }{2 } = 18 \ cm \\~\\S_1 = \sqrt{s(s-10)(s-13)(s-13) } = 60 \ cm^2 \\~\\v = \frac{ 2 S_1}{ 29 - 19} = 12 \ cm \\~\\S = \frac{ 29 + 19}{2} \cdot v = 288 \ cm^2 $$
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky: