Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 68 cm, |DC|=50 cm, |CB|=8 cm, |AB|=50 cm..


Vaša odpoveď:

cm2