Lichobežník

Vypočítajte obsah lichobežníka ABCD so stranami |AD|= 29 cm, |DC|=15 cm, |CB|=11 cm, |AB|=15 cm..


Vaša odpoveď:

cm2