Rovnobežník

Vypočítajte obsah a obvod rovnobežníka ak dve stany sú dlhé a=8 cm b=17 cm a výška ha = 3 cm.

Výsledok

o =  50 cm
S =  24 cm2

Riešenie:

$$ o = 2(a+b) = 2\cdot (8+17) = 50 \ \text { cm } $$

$$ S = a \cdot h_a = 8\cdot 3 = 24 \ cm^2 $$
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky: