Rovnobežník

Vypočítajte obsah a obvod rovnobežníka ak dve stany sú dlhé a=11 cm b=25 cm a výška ha = 3 cm.
Vaša odpoveď:

cm
cm2

calculator

= 0.0