Rovnobežník

Vypočítajte obsah a obvod rovnobežníka ak dve stany sú dlhé a=8 cm b=17 cm a výška ha = 3 cm.

Výsledok

o =  50 cm
S =  24 cm2

Riešenie:

$$ o = 2(a+b) = 2\cdot (8+17) = 50 \ \text { cm } $$

$$ S = a \cdot h_a = 8\cdot 3 = 24 \ cm^2 $$
Na vyriešenie tohto príkladu sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Napíšte nám komentár ku príkladu a riešeniu (napríklad ak je stále niečo nejasné...):

Zobrazujem 0 komentárov:
Buďte prvý, kto napíše komentár!
Ďaľšie podobné príklady:

 1. Rovnobežník - strana
  rovnobeznik Vypočítaj dĺžku strany rovnobežníka, ktorého obsah je 108 dm2 a výška na danú stranu meria 19.1 dm.
 2. Trojuholník P
  right_triangle V pravouhlom trojuholníku majú odvesny dĺžky 869 dm a 205 dm. Vypočítajte obsah tohoto trojuholníka.
 3. Kosoštvorec VO
  rhombus3_1 Vypočítajte obsah kosoštvorca, ktorý má výšku 77 dm a obvod 28 dm.
 4. Stredový
  sierpinski_1 Trojuholník, ktorého strany sú stredné priečky trojuholníka ABC má obvod 18. Aký obvod ma trojuholník ABC?
 5. Rameno
  triangles2 Vypočítajte dĺžku základne rovnoramenného trojuholníka o obvode 310 cm, ak dĺžka ramena je 94 cm.
 6. Kruh - ľahké 2
  circle_3 Kruh má polomer 6 cm. Vypočítaj a doplň:
 7. Obdĺžnik
  rectangles_3 Obsah obdĺžnika je 182 dm2, jeho základňa je 14 dm. Aká veľká je jeho druhá strana? Vypočítaj jeho obvod.
 8. Rovnobežník
  rovnobeznik_2 V rovnobežníku poznáme jeden vnútorný uhol 67°33`. Vypočítaj veľkosť ostatných vnútorných uhlov.
 9. 22/7
  red_circle Vypočítaj približne obsah kruhu s polomerom 11 cm. Pri výpočte namiesto π použite 22/7.
 10. Divadelné predstavenie
  divadlo2 Základné školy v jednom meste dostali na divadelné predstavenie spolu 450 lístkov. Základná škola na Košickej ulici dostala jednu tretinu všetkých lístkov a z nich trieda VII. A dostala dve pätnástiny lístkov. Koľko lístkov na divadelné predstavenie dostal
 11. Choroba
  tabletky Chorý Marcel už užil 6 tabletiek, čo bola štvrtina z celkového počtu tabletiek v balení. Koľko tabletiek bolo v balení?
 12. Kruh - ľahké
  kruh Obvod kruhu je 350 mm. Koľko mm je dlhý priemer?
 13. Na tisíciny
  approx Nasledovné čísla zaokrúhli na tisíciny:
 14. Zlomok
  1_3_fraction Urči pre aké x zlomok ? :
 15. Ladislavova teta
  street Ladislav prišiel k tete. Cestou si všimol, že domy po ľavej strane ulice majú nepárne čísla a na pravej strane párne čísla. V ulici, kde býva teta, je 5 domov s párnym číslom, ktoré obsahuje aspoň raz číslicu 6. Aké číslo mal posledný dom? Vedľa v ulici s