Rovnobežník

Vypočítajte obsah a obvod rovnobežníka ak dve stany sú dlhé a=10 cm b=14 cm a výška ha = 4 cm.


Vaša odpoveď:

cm
cm2