Rovnobežník

Vypočítajte obsah a obvod rovnobežníka ak dve stany sú dlhé a=8 cm b=17 cm a výška ha = 3 cm.


Vaša odpoveď:

cm
cm2