Kvadratická rovnica + rovnica - slovné úlohy

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

 1. Čerpadlá
  pool_pump Nádrž sa naplní dvoma čerpadlami za 21 minút. Prvým čerpadlom sa naplní o 44 minút skôr ako druhým. Za koľko minút sa naplní prvým čerpadlom?
 2. Stĺp
  pole_phone Kolmý stĺp vysoký 8 m sa zlomil a jeho špička dopadla 2.1 m od päty stĺpa. V akej výške nad zemou sa stĺp zlomil?
 3. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 35 rúr, ak najvrchnejšia vrstva má 5 rúr? Koľko rúr má najspodnejšia vrstva?
 4. Sála
  lucerna Sála obdĺžnikového pôdorysu mal jeden rozmer o 20 m dlhší ako druhý. Po prestavbe sa dĺžka sály zmenšila o 5 ma zároveň sa šírka zväčšila o 10 m. Obsah podlahy sa tak zväčšil o 300 m2. Aké boli pôvodné rozmery sály?
 5. Obdĺžnik
  garden_6 Záhrada má tvar obdĺžnika a má obvod dĺžky 130m a obsah 800,25m2. Vypočitajte rozmery záhrady.
 6. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 7. Bazén
  pool Ak do bazénu priteká voda súčasne dvoma prívodmi, naplní sa celý za 7 hodín. Jedným prívodom sa naplní o 6 hodín neskôr ako druhým. Za aký čas sa naplní bazén jednotlivými prívodmi zvlášť?
 8. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je: ?
 9. Pravouhlý trojuholník Alef
  r_triangle obvod pravouhlého trojuholníka je 24 cm a jeho prepona má dĺžku 10 cm. Aké sú dĺžky jeho odvesien?
 10. 3uholník obsah
  right_triangle_1 Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dlhšia odvesna je o 4 dm kratšia ako prepona a o 3 dm dlhšia ako kratšia odvesna.
 11. Obdĺžnik SŠ
  rectangle Obvod obdĺžnika je 316 dm a dĺžka jeho uhlopriečky je 112.04 dm. Určite rozmery obdĺžnika.
 12. Prepona a výška
  euklides V pravouhlom trojuholníku je daná dĺžka prepony c=112 cm a výška vc=37 cm. Určite dĺžky oboch odvesien.
 13. Mince
  eur_coins Gejza mal našetrený určitý počet 2-eurových mincí. Mince si uložil v jednej vrstve do štvorca. Zostalo mu 5 mincí. Keď chcel zostaviť štvorec, ktorý by mal o jeden rad viac, chýbalo mu 12 mincí. Koľko eur mal?
 14. PT - prepona a výška
  pravy_trojuholnik Pravouhlý trojuholník OMS má preponu s=208 cm a výšku 96 cm. Aké veľké úseky vytína výška na prepone?
 15. Kružnica
  kruznica Kružnica sa dotýka dvoch rovnobežiek p a q, jej stred leží na priamke a, ktorá je sečnica oboch priamok. Napíšte jej rovnicu a určte súradnice stredu a polomeru. p: x-3y+7 = 0 q: x-3y+8 = 0 a: -8x+10y-2 = 0
 16. Kružnica
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0] a polomer kružnice r.
 17. Kino
  cinema Buduje sa hľadisko letného kina pre 1806 divákov. Do prvej rady je plánovaných 36 sedadiel, do každej následnující postupne o 5 viac. Koľko radov sedadiel bude hľadisko mať?
 18. Vlaky
  trains_toys Do stanice vzdialené 130 km vyjde osobný vlak, za 1 hodiny po ňom rýchlik, ktorý prejde za hodinu o 22 km viac, takže dôjde do cieľa o 5 min skôr. Vypočítajte priemerné rýchlosti oboch vlakov.
 19. Kocky
  two_cubes Povrchy kociek, z ktorých jedna má hranu o 38 cm kratšiu ako druhá, sa líšia o 29640 mm2. Určite dĺžky hrán obidvoch kociek.
 20. Bikvadratická
  bikvadraticka Zavedením novej premennej riešte bikvadratickú rovnicu: ?

Máš zaujímavú úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož ju a my Ti ju skúsime vypočítať.