Kvadratická rovnica & rovnica

Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?

 1. Stĺp
  pole_phone Kolmý stĺp vysoký 6 m sa zlomil a jeho špička dopadla 3 m od päty stĺpa. V akej výške...

 2. Koreň
  root_quadrat Koreň rovnice ? je:...

 3. Kino
  cinema Buduje sa hľadisko letného kina pre 1701 divákov. Do prvej rady je plánovaných 31 sedadiel, do každej následnující postupne o 5 viac....

 4. Kružnica
  circles Z rovnice kružnice: ? Vypočítajte súradnice stredu kružnice S[x0, y0]...

 5. Mince
  eur_coins Ctibor mal našetrený určitý počet 1-eurových mincí. Mince si uložil v jednej vrstve do štvorca. Zostalo mu 3 mincí. Keď chcel zostaviť štvorec, ktorý by...

 6. Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná...

 7. Štvorec čísla
  squared-number Ak ju štvorcu celého čísla pripočítame číslo 47, dostaneme štvorec hneď po ňom nasledujúceho...

 8. Rúry
  pipes_1 Železné rúry v sklade sa ukladajú do vrstiev tak, že rúry každej vrchnej vrstvy zapadajú do medzier spodnej vrstvy. Do koľkých vrstiev sa uloží 35 rúr,...

 9. Rezistory
  resistors Dva rezistory zapojené sériovo dávajú výsledný odpor 150 Ω, paralelne 5.76 Ω. Určite odpory...

 10. Bazén
  pool Ak do bazénu priteká voda súčasne dvoma prívodmi, naplní sa celý za 9 hodín. Jedným prívodom sa naplní o 5 hodín neskôr ako druhým. Za aký čas...

 11. Rovnica
  function Rovnica f(x) = 0 má korene x1 = 36, x2 = 64, x3 = 4, x4 = 49, x5 = 16. Koľko je všetkých...

 12. Obdĺžnik SŠ
  rectangle Obvod obdĺžnika je 166 m a dĺžka jeho uhlopriečky je 59.41 m. Určite...

 13. 3uholník obsah
  right_triangle_1 Vypočítajte obsah pravouhlého trojuholníka, ktorého dlhšia odvesna je o 4 m kratšia ako prepona a o...

 14. Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu...

 15. Prepona a výška
  euklides V pravouhlom trojuholníku je daná dĺžka prepony c=70 cm a výška vc=9 cm. Určite...

 16. Kvadratická rovnica
  Parabola_tangent Kvadratická rovnica ? má korene x1 = 89 a x2 = -90. Vypočítajte...

 17. Lichobežník MO
  right_trapezium Je daný pravouhlý lichobežník ABCD s pravým uhlom pri bode B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopriečky sú na seba kolmé. Vypočítajte...

 18. Kocky
  two_cubes Povrchy kociek, z ktorých jedna má hranu o 54 cm kratšiu ako druhá, sa líšia o 39528 m2. Určite...

 19. Tajné číslo
  secret_num Určite tajné číslo n, ku ktorému prevrátené číslo sa zmenší o 15.6, ak sa...

 20. Pravouhlý trojuholník Alef
  r_triangle Obsah pravouhlého trojuholníka je 540 cm2 a jeho prepona má dĺžku 51 cm....


Ďaľšie stránky s príkladmi: