Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

r**2 + 1 = 13/6 r ; ; r**2 -2.167r +1 =0 ; ; a=1; b=-2.167; c=1 ; ; D = b**2 - 4ac = 2.167**2 - 4 * 1 * 1 = 0.69444444444444 ; ; D>0 ; ; ; ; r_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ 2.17 ± sqrt{ 0.69 } }{ 2 } ; ; r_{1,2} = 1.08333333 ± 0.41666666666667 ; ; r_{1} = 1.4999999966667 ; ; r_{2} = 0.66666666333333 ; ; ; ; text{ Soucinovy tvar: } ; ; (r -1.4999999966667) (r -0.66666666333333) = 0 ; ;

Textové řešení:

r2-2.1666666666667r+1=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 0.69444444444444
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

r1 = 1.5
r2 = 0.66666666666667

P = {1.5; 0.66666666666667}