Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

x**2 + 97344 = 676x ; ; x**2 -676x +97344 =0 ; ; a=1; b=-676; c=97344 ; ; D = b**2 - 4ac = 676**2 - 4 * 1 * 97344 = 67600 ; ; D>0 ; ; ; ; x_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ 676 ± sqrt{ 67600 } }{ 2 } ; ; x_{1,2} = fraction{ 676 ± 260 }{ 2 } ; ; x_{1,2} = 338 ± 130 ; ; x_{1} = 468 ; ; x_{2} = 208 ; ; ; ; text{ Soucinovy tvar: } ; ; (x -468) (x -208) = 0 ; ;

Textové řešení:

x2-676x+97344=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 67600
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 468
x2 = 208

P = {468; 208}