Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

3x**2-4x+(-4)=0 ; ; 3x**2 -4x -4 =0 ; ; a=3; b=-4; c=-4 ; ; D = b**2 - 4ac = 4**2 - 4 * 3 * (-4) = 64 ; ; D>0 ; ; ; ; x_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ 4 ± sqrt{ 64 } }{ 6 } ; ; x_{1,2} = fraction{ 4 ± 8 }{ 6 } ; ; x_{1,2} = 0.66666667 ± 1.3333333333333 ; ; x_{1} = 2.0000000033333 ; ; x_{2} = -0.66666666333333 ; ; ; ; text{ Soucinovy tvar: } ; ; 3 (x -2.0000000033333) (x +0.66666666333333) = 0 ; ;

Textové řešení:

3x2-4x-4=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 64
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

x1 = 2
x2 = -0.66666666666667

P = {2; -0.66666666666667}