Kvadratická rovnice kalkulačka

Kvadratická rovnice má základní tvar: ax**2+bx+c=0 ; ;
eq2
Zadejte koeficienty a, b, c kvadratické rovnice v jejím základním-normovaném tvaru. Řešením kvadratické rovnice jsou obvykle dva různé reálné nebo komplexní kořeny, případně jeden dvojnásobný kořen. Výpočet průběhů pomocí diskriminantu.


Výpočet:

n/2 * (n-3)=275 ; ; 0.5n**2 -1.5n -275 =0 ; ; a=0.5; b=-1.5; c=-275 ; ; D = b**2 - 4ac = 1.5**2 - 4 * 0.5 * (-275) = 552.25 ; ; D>0 ; ; ; ; n_{1,2} = fraction{ -b ± sqrt{ D } }{ 2a } = fraction{ 1.5 ± sqrt{ 552.25 } }{ 1 } ; ; n_{1,2} = 1.5 ± 23.5 ; ; n_{1} = 25 ; ; n_{2} = -22 ; ; ; ; text{ Soucinovy tvar: } ; ; 0.5 (n -25) (n +22) = 0 ; ;

Textové řešení:

0.5n2-1.5n-275=0 ... kvadratická rovnice

Diskriminant:
D = b2 - 4ac = 552.25
D>0 ... Rovnice má dva různé reálné kořeny

n1 = 25
n2 = -22

P = {25; -22}