Proměna gramů na decimetr krychlový na gramy na litr, g/dm3 na g/l.

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 gram na decimetr krychlový = 1 gram na litr. Jinými slovy údaj v g/dm3 násobíme 1 abychom dostali údaj v g/l. Koeficient převodu je 1, to znamená že objem uvedený v g/dm3 je numericky shodný jako vyjádřený v g/l. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 120 g/dm3 je kolik g/l? nebo změňte g/dm3 na g/l. Přepočet g/dm3 na g/l.

Výsledek přeměny:

1 g/dm3 = 1 g/l

1 gram na decimetr krychlový je 1 gram na litr.


g/dm3
Hustota nebo objemová hmotnost (měrná hmotnost) - symbol řecké písmeno ró ρ je fyzikální veličina, která je podílem hmotnosti a objemu látky. Čím vyšší hustotu má látka, tím větší hmotnost má v poměru k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na metr krychlový. Základní definiční vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnost a V objem.

Zvolit jiné jednotky (vložte číslo)