Proměna kilogramů na metr krychlový na gramy na decimetr krychlový, kg/m3 na g/dm3.

Koeficientem přeměny je 1; tedy 1 kilogram na metr krychlový = 1 gram na decimetr krychlový. Jinými slovy údaj v kg/m3 násobíme 1 abychom dostali údaj v g/dm3. Koeficient převodu je 1, to znamená že objem uvedený v kg/m3 je numericky shodný jako vyjádřený v g/dm3. Kalkulačka dává odpověď na otázku typu: 40 kg/m3 je kolik g/dm3? nebo změňte kg/m3 na g/dm3. Přepočet kg/m3 na g/dm3.

Výsledek přeměny:

1 kg/m3 = 1 g/dm3

1 kilogram na metr krychlový je 1 gram na decimetr krychlový.


kg/m3
Hustota nebo objemová hmotnost (měrná hmotnost) - symbol řecké písmeno ró ρ je fyzikální veličina, která je podílem hmotnosti a objemu látky. Čím vyšší hustotu má látka, tím větší hmotnost má v poměru k objemu. Základna jednotka SI hustoty je kg/m3 - kilogram na metr krychlový. Základní definiční vzorec je ρ = m/V, kde m je hmotnost a V objem.

Zvolit jiné jednotky (vložte číslo)


Přeměny jednotek hustoty v slovních úloháchslovní úlohy - více »