Přeměna jednotek objemu

Vložte objem jako číslo a zvolte jednotku z níž a na kterou má přeměna jednotek provést.

Výsledek přeměny:

1 cm3 = 0.000001 m3

1 centimetr krychlový je 0.000001 metru krychlového.

Základ přeměny jednotek objemu SI je koeficient 1000. To proto protože objem trojrozměrných těles závisí od třetí mocniny přepočítacího koeficientu metrické soustavy SI, tedy 103 = 1000. Například 1 dm3 = 1000 cm3. Další důležitý poznatek je definice objemu 1 litr = 1 dm3. Pro anglossaské jednotky objemu platí netriviální koeficienty např. 1 gal = 3.78541 litru