Směrnice a rovnice přímky 5x-6y=0


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 0] a B[6; 5]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8333x

Normálový tvar rovnice přímky: 5x-6y = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t
y = 5t      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8333

Směrový úhel přímky: φ = 39°48'20″ = 0.6947 rad

X-posunutí: x0 = 0

Y-posunutí: y0 = q = 0

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0

Délka úsečky AB: |AB| = 7.8102

Vektor: AB = (6; 5)

Normálový vektor: n = (5; -6)

střed úsečky AB: M = [3; 2.5]

Rovnica osi úsečky: 6x+5y-30.5 = 0


Vektor OA = (0; 0) ;   |OA| = 0
Vektor OB = (6; 5) ;   |OB| = 7.8102
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = N/A = N/A rad