Směrnice a rovnice přímky x+6y=6


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 1] a B[6; 0]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -0.1667x+1

Normálový tvar rovnice přímky: x+6y-6 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 6t
y = -t+1      ; t ∈ R

Směrnice: k = -0.1667

Směrový úhel přímky: φ = -9°27'44″ = -0.1651 rad

X-posunutí: x0 = 6

Y-posunutí: y0 = q = 1

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 0.9864

Délka úsečky AB: |AB| = 6.0828

Vektor: AB = (6; -1)

Normálový vektor: n = (1; 6)

střed úsečky AB: M = [3; 0.5]

Rovnica osi úsečky: 6x-y-17.5 = 0


Vektor OA = (0; 1) ;   |OA| = 1
Vektor OB = (6; 0) ;   |OB| = 6
Skalární součin OA .OB = 0
Úhel ∠ AOB = 90° = 1.5708 rad