Směrnice a rovnice přímky 6x-7y=-28


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[0; 4] a B[7; 10]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = 0.8571x+4

Normálový tvar rovnice přímky: 6x-7y+28 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = 7t
y = 6t+4      ; t ∈ R

Směrnice: k = 0.8571

Směrový úhel přímky: φ = 40°36'5″ = 0.7086 rad

X-posunutí: x0 = -4.6667

Y-posunutí: y0 = q = 4

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 3.037

Délka úsečky AB: |AB| = 9.2195

Vektor: AB = (7; 6)

Normálový vektor: n = (6; -7)

střed úsečky AB: M = [3.5; 7]

Rovnica osi úsečky: 7x+6y-66.5 = 0


Vektor OA = (0; 4) ;   |OA| = 4
Vektor OB = (7; 10) ;   |OB| = 12.2066
Skalární součin OA .OB = 40
Úhel ∠ AOB = 34°59'31″ = 0.6107 rad