Směrnice a rovnice přímky 7x+y=31


Zadejte souřadnice dvou různých bodů:

Přímka vedená body A[3; 10] a B[4; 3]

Výpočet:

Smernicový tvar rovnice přímky: y = -7x+31

Normálový tvar rovnice přímky: 7x+y-31 = 0

Parametrický tvar rovnice přímky:
x = t+3
y = -7t+10      ; t ∈ R

Směrnice: k = -7

Směrový úhel přímky: φ = -81°52'12″ = -1.4289 rad

X-posunutí: x0 = 4.4286

Y-posunutí: y0 = q = 31

Vzdálenost počátku od přímky: d0 = 4.3841

Délka úsečky AB: |AB| = 7.0711

Vektor: AB = (1; -7)

Normálový vektor: n = (7; 1)

střed úsečky AB: M = [3.5; 6.5]

Rovnica osi úsečky: x-7y+42 = 0


Vektor OA = (3; 10) ;   |OA| = 10.4403
Vektor OB = (4; 3) ;   |OB| = 5
Skalární součin OA .OB = 42
Úhel ∠ AOB = 36°25'51″ = 0.6358 rad