Smíšené zlomky kalkulačka s kroky
Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly. Vyhodnotí výraz případně vyřeší rovnici s krok-za-krokem informacemi o postupu výpočtu. Řešení úloh se dvěma nebo více smíšenými čísly zlomky v jednom výrazu.


Příklady použití:

sčítání smíšených čísel: 2 1/2 + 4 2/3
sčítání tří smíšených čísel: 1 3/8 + 6 11/13 + 5 7/8
odečítání dvou smíšených čísel: 7 1/2 - 5 3/4
násobení smíšených čísel: 3 3/4 * 2 2/5
porovnávaní smíšených čísel: 3 1/4 2 1/3
součet smíšeného čísla a nepravého zlomku: 1 3/5 + 11/5