Výpočet trojúhelníku - výsledek

Prosím zadejte co o trojúhelníku víte:
Definice symbolů ABC trojúhelníku
Zadané strana a, b a c.

Tupouhlý různostranný trojúhelník.

Strany: a = 29   b = 39   c = 54

Obsah trojúhelníku: S = 548.2777302102
Obvod trojúhelníku: o = 122
Semiperimeter (poloobvod): s = 61

Úhel ∠ A = α = 31.37879560502° = 31°22'41″ = 0.54876486456 rad
Úhel ∠ B = β = 44.4455174095° = 44°26'43″ = 0.77657146246 rad
Úhel ∠ C = γ = 104.1776869855° = 104°10'37″ = 1.81882293834 rad

Výška trojúhelníku: va = 37.81222277312
Výška trojúhelníku: vb = 28.11767847232
Výška trojúhelníku: vc = 20.30765667445

Těžnice: ta = 44.81435024295
Těžnice: tb = 38.70772344659
Těžnice: tc = 21.26602916255

Poloměr vepsané kružnice: r = 8.98881524935
Poloměr opsané kružnice: R = 27.84881344047

Souřadnice vrcholů: A[54; 0] B[0; 0] C[20.70437037037; 20.30765667445]
Těžiště: T[24.90112345679; 6.76988555815]
Souřadnice středu kružnice opsané: U[27; -6.82204537844]
Souřadnice středu vepsané kružnice: I[22; 8.98881524935]

Vnější úhly trojúhelníku:
∠ A' = α' = 148.622204395° = 148°37'19″ = 0.54876486456 rad
∠ B' = β' = 135.5554825905° = 135°33'17″ = 0.77657146246 rad
∠ C' = γ' = 75.82331301452° = 75°49'23″ = 1.81882293834 rad

Vypočítat další trojúhelník