Výpočet trojúhelníku SUS

Prosím zadejte dvě strany trojúhelníku a úhel jimi sevřený
°


Strana trojúhelníku nesmí mít nulovou délku.