Dvě těžnice

Pravoúhlý trojúhelník, úhel C je 90 stupňů. Znám těžnici ta = 8 cm a těžnici tb = 12 cm. .. Jak spočítat délku stran?

Výsledek

a =  11.685 cm
b =  5.465 cm
c =  12.9 cm

Řešení:

t1=8 cm t2=12 cm  t12=x2+(2y)2 t22=y2+(2x)2  x2=t124y2  y=4 t12t2215=4 82122152.7325 cm x=t124 y2=824 2.732525.8424 cm  a=2 x=2 5.842411.6847=11.685  cm t_{ 1 } = 8 \ cm \ \\ t_{ 2 } = 12 \ cm \ \\ \ \\ t_{ 1 }^2 = x^2 + (2y)^2 \ \\ t_{ 2 }^2 = y^2 + (2x)^2 \ \\ \ \\ x^2 = t_{ 1 }^2-4y^2 \ \\ \ \\ y = \sqrt{ \dfrac{ 4 \cdot \ t_{ 1 }^2-t_{ 2 }^2 }{ 15 } } = \sqrt{ \dfrac{ 4 \cdot \ 8^2-12^2 }{ 15 } } \doteq 2.7325 \ cm \ \\ x = \sqrt{ t_{ 1 }^2 - 4 \cdot \ y^2 } = \sqrt{ 8^2 - 4 \cdot \ 2.7325^2 } \doteq 5.8424 \ cm \ \\ \ \\ a = 2 \cdot \ x = 2 \cdot \ 5.8424 \doteq 11.6847 = 11.685 \ \text { cm }
b=2 y=2 2.73255.465=5.465  cm b = 2 \cdot \ y = 2 \cdot \ 2.7325 \doteq 5.465 = 5.465 \ \text { cm }
a2+b2=c2  c=a2+b2=11.68472+5.465212.8998=12.9  cm a^2+b^2 = c^2 \ \\ \ \\ c = \sqrt{ a^2 + b^2 } = \sqrt{ 11.6847^2 + 5.465^2 } \doteq 12.8998 = 12.9 \ \text { cm }

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 1 komentář:
#
Dr Math
no myslim ze az take těžké to není. Těžnice spojuje střed strany (tj. Proto a = x + x = 2x) s protilehlém vrcholem. V pravoúhlém trojúhelníku vzniknou dva pravoúhlý trojúhelník, ktere maji propotit daně těžnice. Napíšeme Pythagorovy věty. Vyjádřeme nezname odvěsny x, y Vypočítat x, y. a potom a = 2x a b = 2y.

avatar

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici? Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Řeka
  kongo_river Vypočítejte o kolik promile průměrně klesá řeka Vltava, pokud na úseku dlouhém 873 km teče voda z výšky 1343 m nad mořem na výšku 198 m nad mořem.
 2. Goniometrické funkce
  trigonom Pro pravoúhlý trojúhelník plati: ? Určitě hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 3. Trojúhelník SUS
  triangle_iron Vypočítejte plochu a obvod trojúhelníku, pokud jeho dvě strany jsou dlouhé 88 dm a 88 dm a úhel nimi sevřený je 170°.
 4. Kužel S2V
  popcorn Plášť kužele rozvinutý do roviny má tvar kruhové výseče se středovým úhlem 126° a obsahem 415 dm2. Vypočítejte objem tohoto kužele.
 5. Čtyřboký jehlan
  jehlanctyrboky Jaký je povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, když je podstavná hrana a=16 a výška v=19?
 6. Lichoběžník MO
  right_trapezium Je dán pravouhlý lichoběžník ABCD s pravým uhlem u bodu B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopříčky jsou na sebe kolmé. Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 7. Záhrada
  garden_1 Rozloha čtvercové zahrady tvoří 6/8 rozlohy zahrady tvaru trojúhelníku se stranami 136 m 85 m a 85 m. Kolik metrů pletiva potřebuji na oplocení čtvercové zahrady?
 8. Pravoúhlý Δ
  ruler Pravoúhlý trojúhelník ma délku odvěsny 12 cm a délku přepony 13 cm. Vypočítejte výšku trojúhelníku.
 9. Osový řez
  cone2 Osovým řezem kužele, jehož povrch je 114 mm2, je rovnostranný trojúhelník. Vypočítejte objem kužele.
 10. Tětiva
  circleChord Jakou délku d má tětiva kružnice o průměru 69 mm, pokud je vzdálena od středu kružnice 17 mm?
 11. Obdélník
  rectangle_inscribed_circle Obdélník je 29 cm dlouhý a 47 cm široký. Urči poloměr kružnice opsané obdélníku.
 12. Kvádr
  cuboid Kvádr s hranou a=7 cm a tělesových úhlopříčkou u=33 cm má objem V=3136 cm3. Vypočítejte velikosti ostatních hran.
 13. Úloha o pohybu
  peleton Z křižovatky dvou kolmých silnic vyjeli současně dva cyklisté (každý jinou silnicí) jeden jede průměrnou rychlostí 19 km/h, druhý průměrnou rychlostí 19 km/h. Určete jejich vzájemnou vzdálenost po 45 minutách jízdy.
 14. Čtverec
  square_1 Body A[-9,6] a B[-5,-3] jsou sousedními vrcholy čtverce ABCD. Vypočítejte obsah čtverce ABCD.
 15. Krychle
  squares_2 Jedna krychle je kouli vepsána a druhá opsána. Vypočítejte rozdíl objemů v obou krychlích, pokud rozdíl jejich povrchů je 231 cm2.
 16. Zkratka
  direct_route Představte si, že jdete ke kamarádovi po rovné cestě. Ta cesta má délku 350 metrů. Potom zahnete doprava a půjdete dalších 1790 metrů a jste u kamaráda. Otázka zní, o kolik bude kratší cesta, když půjdete přímou cestou přes pole?
 17. Kosočtverec
  rhombus Vypočítejte obvod a obsah kosočtverce, jehož úhlopříčky jsou dlouhé 16 cm a 40 cm.