Klempíř

Klempíř měl rozstříhat pás plechu o rozměrech 380 cm a 60cm na co největší čtverec tak, aby nevznikl žádný odpad. Vypočítej délku strany jednoho čtverce. Kolik čtverců nastříhal?

Výsledek

x =  20 cm
n =  57

Řešení:

a=380 cm b=60 cm  380=2251960=2235NSD(380,60)=225=20  x=NSD(a,b)=NSD(380,60)=20=20  cm a = 380 \ cm \ \\ b = 60 \ cm \ \\ \ \\ 380 = 2^2 \cdot 5 \cdot 19 \\ 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5 \\ \text{NSD}(380, 60) = 2^2 \cdot 5 = 20\\ \ \\ \ \\ x = NSD(a,b) = NSD(380,60) = 20 = 20 \ \text{ cm }
S1=a b=380 60=22800 cm2 S2=x2=202=400 cm2  n=S1S2=22800400=57S_{ 1 } = a \cdot \ b = 380 \cdot \ 60 = 22800 \ cm^2 \ \\ S_{ 2 } = x^2 = 20^2 = 400 \ cm^2 \ \\ \ \\ n = \dfrac{ S_{ 1 } }{ S_{ 2 } } = \dfrac{ 22800 }{ 400 } = 57Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!

Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 4 komentáře:
#
Žák
Super úlohy na procvičení fakt super :D :P

3 roky  1 Like
#
Žák
na procvičení na test doporučuju

2 roky  1 Like
#
Žák
super

1 rok  1 Like
#
Žák
na opisování úkolu taky super

1 rok  1 Like
avatar

Tipy na související online kalkulačky
Chceš si vypočítat nejmenší společný násobek dvou nebo více čísel?
Chceš si vypočítat největší společný dělitel dvou nebo více čísel?

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Pětiúhelník 3
  paper Pruh papíru ve tvaru obdélníka o rozměrech 16 x 4 cm je přeložen po délce tak, že pravý spodní roh je přiložen na levý horní roh. Jakou plochu má vzniklý pětiúhelník?
 2. Barva - kg
  garaz S jakým množstvím barvy se musí počítat na natření plechové garáže tvaru kvádru(bez spodní podstavy) s rozměry 8m, 5,5m a výškou 2,5 m, jestliže 1 kg barvy vystačí na 4m čtvereční plochy?
 3. Lak
  painter Kolik plechovek laku potřebujeme na natření podlahy ve dvou místnostech s rozměry 6,8m x 4,5m a 6m x3,8m? Jedna plechovka vystačí na 6m².
 4. Obdélníky
  rectangles_1 Kolik různých obdélníků lze sestavit ze 60 čtvercových dlaždic o obsahu 1 m čtvereční. Určete rozměry těchto obdélníků.
 5. Kříž 5
  5squares2 Útvar na obrázku je složen ze stejných čtverců a má obsah 45cm². Jaký je jeho obvod?
 6. Školní dvůr
  square_rot Školní dvůr měl tvar čtverce o straně 11m. Dvůr byl zvětšen o 75 m2 a má opět tvar čtverce. O kolik metrů byla zvětšena každá strana dvora?
 7. Zahrada 24
  zahrada Čtvercová zahrada má obsah 735 m2 a je celá oplocená. Vypočítejte délku strany zahrady a délku jejího plotu.
 8. Zmenší-li
  stvorec Zmenší-li se délka stany čtvercové podložky o 6 cm, zmenší se její obsah o 2,76 dm2. Urči délku strany původní i zmenšené podložky.
 9. Lyžařská
  ski_1 Lyžařská sjezdovka ve tvaru obdélníku zakreslena na plánku s měřítkem 1:8000 má délky 12cm a 0,5cm. Jaká je skutečná výměra sjezdovky v arech?
 10. Obsah 20
  circles Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu.
 11. Poloměr
  circle_axes Určetě poloměr kruhu, jehož obsah je S = 200 cm².
 12. Vypočítej 29
  kosostvorec Vypočítej obsah kosočtverce, jehož obvod je 51,2cm a výška 9,6 cm.
 13. Poměr objemů
  cylinder Jsou-li výšky dvou válcových bubnů v poměru 7:8 a jejich poloměry základní jsou v poměru 4:3. Jaký je poměr jejich objemů?
 14. Ledová kra
  ice Jaký plošný obsah musí mat ledová kra (tvaru kvádru) tloušťky 50 cm, která unese člověka se zavazadly o celkové hmotnosti 120kg.
 15. Trojboký hranol
  prism_rt Vypočítejte trojboký hranol, pokud má podstavu tvaru pravoúhlý trojúhelník s odvěsnou a = 4cm, a přeponou c = 50mm a s výškou hranolu 0,12dm
 16. Zjisti
  kosostvorec Zjisti výšku kosočtverce, jehož obvod je 34m a obsah 51m²
 17. Kolikrát 3
  rectangle_24 Kolikrát se zvětší obsah obdélníku, zvětšíme-li jeho délku na dvojnásobek původní a současně zmenšíme jeho šířku o polovinu.