Vláček

Čísla 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9 cestovala vlakem. Vlak měl tři vagony a v každém se vezla právě tři čísla. Číslo 1 se vezlo v prvním vagonu a v posledním vagonu byla všechna čísla lichá. Průvodčí cestou spočítal součet čísel v prvním, druhém i posledním vagonu a pokaždé mu vyšel stejný součet. Určete jak mohla být čísla do vagonu rozdělena. Kolik má úloha řešení?

Výsledek

n =  1

Řešení:

[168]:[249]:[357]Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 1 komentář:
#
Karel
Nápověda. Zjistěte, jaký byl součet čísel v každém vagónu.

Součet všech čísel ve všech vagónech je
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45.
Součet čísel v každém vagónu tedy byl 45 : 3 = 15.
Ve třetím vagónu se vezla tři lichá čísla jiná než 1, z nich lze získat součet 15 pouze
jako 3 + 5 + 7. V prvním vagóně se vedle 1 vezla ještě některá dvě čísla z 2, 4, 6, 8, 9.
Z těchto čísel lze získat součet 15 pouze jako 1 + 6 + 8. Do druhého vagónu tak zbývají
čísla 2, 4, 9 (pro kontrolu 2 + 4 + 9 = 15).
Úloha má jediné řešení: v prvním vagónu se vezla čísla 1, 6, 8, ve druhém vagónu 2,
4, 9, ve třetím vagónu 3, 5, 7.
Jiné řešení. I bez určení součtu čísel v každém vagónu lze na uvedené řešení přijít zkou-
šením. Nejméně možností je v posledním vagónu, kde se vezla některá tři čísla z 3, 5, 7, 9:
• Trojice 5, 7, 9 má součet 21 a stejný součet by musel být i v prvním vagónu. Ze dvou
zbylých čísel a 1 však lze získat nejvýše 1 + 6 + 8 = 15, což nevyhovuje.
• Trojice 3, 7, 9 má součet 19; v prvním vagónu by pak mohl být součet nejvýše 1 + 6 +
+ 8 = 15, což také nevyhovuje.
• Trojice 3, 5, 9 má součet 17; v prvním vagónu by pak mohl být součet nejvýše 1 + 7 +
+ 8 = 16, což také nevyhovuje.
• Trojice 3, 5, 7 má součet 15; v prvním vagónu by pak mohla být trojice 1, 6, 8 se
součtem 15, což je vyhovující možnost.
Do druhého vagónu tak zbývají čísla 2, 4, 9, která mají taktéž součet 15.

avatar

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Opice
  monkey Do studny hluboké 29 metrů spadla opice. Každý den se jí daří vyškrábat se 3 metry, v noci však spadne zpět o 2 metry. Na který den se opice dostane ze studny?
 2. Čísla
  ten Určete počet všech přirozených čísel menších než 4183444, pokud každé je současně dělitelné 29, 7, 17. Jaký je jejich součet?
 3. Krkavci
  krkavec V pohádce o sedmero krkavcích bylo sedm bratrů, z nichž každý se narodil přesně o 2.0 roků po předchozím. Když byl nejstarší z bratrů právě 7-krát starší než nejmladší matka všechny zaklela. Kolik let bylo sedmero bratrům krkavcům, když je jejich matka za
 4. Prémie
  moeny Hrubá mzda zaměstnance byla 14712 Kč včetně 22% prémie. Kolik Kč byly prémie?
 5. Obdélník
  rectangle_inscribed_circle Obdélník je 29 cm dlouhý a 47 cm široký. Urči poloměr kružnice opsané obdélníku.
 6. Dělitele
  triangle_div Kolik různých dělitelů má číslo ??
 7. Čtvercova sít
  sit Čtvercova síť se skladá ze čtverců se stranou delky 1cm. Narysujte do ní alespoň tři různe obrazce takové, aby každý měl obsah 6cm2 a obvod 12cm a aby jejich strany splývaly s přímkami síťe.
 8. Z5–I–1 MO 2017
  rohliky_2 Honzík dostal kapesné a chce si za něj koupit něco dobrého. Kdyby si koupil čtyři koláče. Zbylo by mu 5kč. Kdyby si chtěl koupit pět koláčů, chybělo by mu 6kč. Kdyby si koupil dva koláče a tři koblihy, utratil by celé kapesné beze zbytku. Kolik stoji jedn
 9. Převod
  ozubene_kolesa Dvě ozubená kola, zapadající do sebe, mají převod 2:3. Středy odidvoch kol jsou od sebe vzdáleny 82 cm. Jaké poloměry mají kola?
 10. Centy
  cents_1 Julka má o 3 centy více než Hugo. Celkem maji 27 centů. Kolik centů má Julka a kolik Hugo?
 11. Lentilka
  lentilky.JPG Lentilka udělala 31 palačinek. 8 nenaplnila ničím, 14 palačinek naplnila jahodovým džemem, 16 naplnila tvarohem. a) Kolik udělala Lentilka jahodovo-tvarohových palačinek? Maksík snědl 4 jahodovo-tvarohové a všechny čistě jahodové palačinky. Mikulaš sněd
 12. Králici
  kralici V králíkárně je 48 strakatých králíků. Hnědých je o 23 méně než strakatých a bílých je 8-krát méně než strakatých. Kolik je v králíkárně králíků?
 13. Úsečky
  segments Úsečky délek 67 cm a 3.1 dm máme rozdělit na stejné díly tak, aby jejich délka v centimetrech byla vyjádřena celým číslem. Kolika způsoby je můžeme dělit?
 14. Kroužek v škole
  venn 27 žáků navštěvuje nějaký kroužek, taneční kroužek navštěvuje 14 žáků, sportovní 21 žáků a dramatický 16 žáků. Taneční a sportovní navštěvuje 9 žáků, taneční a dramatický 6 žáků, sportovní a dramatický 11 žáků. Kolik žáků navštěvuje všechny 3 kroužky?
 15. Peníze a obchod
  img-thing Peter zaplatil v obchodě o 3 eura více, než je polovina částky, kterou měl při příchodu do obchodu. Při odchodu mu zůstalo 10 eur. Kolik eur měl při příchodu do obchodu?
 16. Tři kočky
  three_cats Pokud tři kočky sežerou tři myši během tří minut, za jaký čas 140 koček sežere 140 myší?
 17. Pravoúhlý trojúhelník Alef
  r_triangle area pravoúhlého trojúhelníku je 294 cm2 a jeho přepona má délku 35 cm. Jaké jsou délky jeho odvěsen?