Obsah a úhly

Vypočítej velikosti všech stran a vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: S = 501,9; α = 15°28' a β = 45°.

Správný výsledek:

C =  119.533 °
a =  20.859
b =  55.309
c =  68.056

Řešení:

A=15+2860=2321515.4667  B=45  C=180AB=18015.466745=179315=119.533=11932A=15+\dfrac{ 28 }{ 60 }=\dfrac{ 232 }{ 15 } \doteq 15.4667 \ ^\circ \ \\ B=45 \ ^\circ \ \\ C=180-A-B=180-15.4667-45=\dfrac{ 1793 }{ 15 }=119.533 ^\circ =119^\circ 32'

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.

S=501.9 a=k u b=k v c=k w  w=1 u:w=sinA:sinC u=w sin(A)/sin(C)=1 sin(15.4667)/sin(119.5333)0.3065  v:w=sinB:sinC v=w sin(B)/sin(C)=1 sin(45)/sin(119.5333)0.8127  s=(u+v+w)/2=(0.3065+0.8127+1)/2=1.0596 T=s (su) (sv) (sw)=1.0596 (1.05960.3065) (1.05960.8127) (1.05961)0.1084 k=S/T=501.9/0.108468.0562 a=k u=68.0562 0.3065=20.859S=501.9 \ \\ a=k \cdot \ u \ \\ b=k \cdot \ v \ \\ c=k \cdot \ w \ \\ \ \\ w=1 \ \\ u:w=\sin A: \sin C \ \\ u=w \cdot \ \sin(A) / \sin(C)=1 \cdot \ \sin(15.4667^\circ ) / \sin(119.5333^\circ ) \doteq 0.3065 \ \\ \ \\ v:w=\sin B: \sin C \ \\ v=w \cdot \ \sin(B) / \sin(C)=1 \cdot \ \sin(45^\circ ) / \sin(119.5333^\circ ) \doteq 0.8127 \ \\ \ \\ s=(u+v+w)/2=(0.3065+0.8127+1)/2=1.0596 \ \\ T=\sqrt{ s \cdot \ (s-u) \cdot \ (s-v) \cdot \ (s-w) }=\sqrt{ 1.0596 \cdot \ (1.0596-0.3065) \cdot \ (1.0596-0.8127) \cdot \ (1.0596-1) } \doteq 0.1084 \ \\ k=\sqrt{ S/T }=\sqrt{ 501.9/0.1084 } \doteq 68.0562 \ \\ a=k \cdot \ u=68.0562 \cdot \ 0.3065=20.859
b=k v=68.0562 0.8127=55.309b=k \cdot \ v=68.0562 \cdot \ 0.8127=55.309
c=k w=68.0562 1=68.056c=k \cdot \ w=68.0562 \cdot \ 1=68.056Naše příklady z velké míry nám poslali nebo vytvořili samotní žáci a studenti. Proto budeme velmi rádi, pokud případně chyby, které jste našli, pravopisné chyby nebo přeformulování příkladu nám prosím pošlete. Děkujeme!


Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 2 komentáře:
#
Gabriela
Není mi jasné co znamenají  písmena u, v, w. S logiky výpočtu chápu, že se jedná o nějaký teoretický poměr stran, ale jak je vypočítám, nebo kde jste ty hodnoty vzali ?

#
Dr Math
doplnili jsme u,v,w je z podobnosti trojuhelniku - s rovnakymi uhly, jenom jednu stranu ma jednotkovou

avatar


Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Další podobné příklady a úkoly:

 • Hranol 27
  kosostvorec Hranol s kosočtverečnou podstavou má jednu úhlopříčku podstavy 20 cm a hranu podstavy 26cm. Hrana podstavy je k výšce hranolu v poměru 2:3. Vypočítej objem hranolu.
 • Trojúhelník ABC 2
  CountingTrianglesT Trojúhelník ABC má délky stran a = 14 cm, b = 20 cm, c = 7,5 cm. Zjisti velikosti úhlů a obsah tohoto trojúhelníku.
 • Mezikruží - trojúhelník
  annulus2 Vypočítejte obsah plochy omezené kružnicí opsanou a kružnici vepsanou trojúhelníku o stranách a= 25mm, b=29mm, c=36mm
 • Vypočítejte 6
  8_11_12 Vypočítejte obsah a výšky v trojúhelníku ABC o stranách a= 8cm, b= 11cm, c= 12cm
 • Strany trojúhelníku
  herons Vypočítejte strany trojúhelníku pokud S = 84 cm2 a = x, b = x + 1, c = x + 2
 • Trojboký hranol
  688_triangle Vypočítejte povrch trojbokého hranolu vysokého 10 cm, jehož podstava je trojúhelník o rozměrech 6 cm 8 cm a 8 cm
 • Lichoběžník - těžký
  trapezium Základny lichoběžníku jsou: 24, 16 cm. Úhlopříčky 22, 26 cm. Vypočítejte obsah a obvod.
 • Trojúhelník SSS
  heron1 Určete zda je trojúhelník může být vytvořen s daných délek stran. Pokud ano, použijte Heronův vzorec a najděte obsah tohoto trojúhelníku. a = 158 b = 185 c = 201
 • Farmář
  field_2 Farmář by rád poprvé osel své malé pole. Potřebné množství osiva záleží na ploše. Pole má tvar trojúhelníku. Farmář už pole oplotil, takže zná délky stran: 119, 111 a 90 metrů. Najdeš vhodný způsob, jak zjistit plochu k osetí?
 • Pravoúhlý trojúhelník
  triangle_rt1_2 Pokud pravoúhlý trojúhelník ABC má strany a = 13, b = 11,5, c = 22,5; najděte jeho obsah.
 • Lichoběžník - čtyri strany
  lichobeznik2 lichoběžník- 40,5+42,5+52,8+35,0. Vypočti obsah
 • Kartónova krabička
  krabicka Chceme zhotovit kartónovou krabičku tvaru čtyřbokého hranolu s kosočtvercovou podstavou. Kosočtverec má mít stranu 5 cm a jednu úhlopříčku 8 cm. Výška krabičky má být 12 cm. Krabička bude nahoře otevřená. Kolik centimetrů čtverečných kartónu budeme potřeb
 • Kruhová železnice
  described_circle2 Železnice má propojit kruhovým obloukem místa A, B a C, jejichž vzdálenosti jsou |AB| = 30 km, |AC| = 95 km, |BC| = 70 km. Jakou délku bude mít trať z A do C?
 • Trojuhelník z výšek
  triangles Existuje trujuhelník o výškach 4 7 a 10 metrů?
 • Plachty
  ship_nina Známe výšky 220, 165 a 132 lodní plachty trojúhelníkového tvaru. Jaký je povrch této lodní plachty?
 • Park
  park_voda V nově budovaném parku budou trvale umístěny otáčivé postřikovače na kropení trávníků. Urči největší poloměr kruhu, který může zavlažovat postřikovač P tak, aby nekropil návštěvníky parku na cestě AB. Vzdálenosti AB = 55 m, AP = 36 m a BP = 28 m.
 • Strany z poměru
  triangle3_1 Vypočítej obvod trojúhelníka s obsahem 84 cm2 platí-li a:b:c = 10:17:21