Dětské hřiště

Dětské hřiště má tvar lichoběžníku, jehož rovnoběžné strany mají délku 36 m a 21 m, zbývající dvě strany délku 14 m a 16 m. Určete velikost vnitřních úhlů lichoběžníku.

Výsledek

A =  53.576 °
B =  66.868 °
C =  113.132 °
D =  126.424 °

Řešení:

a=36 m c=21 m b=14 m d=16 m  x=ac=3621=15 m Δx,b,d  b2=x2+d22xdcosA  A=180πarccos(x2+d2b22 x d)=180πarccos(152+1621422 15 16)53.5764=53.576=533435"a = 36 \ m \ \\ c = 21 \ m \ \\ b = 14 \ m \ \\ d = 16 \ m \ \\ \ \\ x = a-c = 36-21 = 15 \ m \ \\ \Delta x,b,d \ \\ \ \\ b^2 = x^2+d^2 - 2xd \cos A \ \\ \ \\ A = \dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ x^2+d^2-b^2 }{ 2 \cdot \ x \cdot \ d } ) = \dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ 15^2+16^2-14^2 }{ 2 \cdot \ 15 \cdot \ 16 } ) \doteq 53.5764 = 53.576 ^\circ = 53^\circ 34'35"
B=180πarccos(x2+b2d22 x b)=180πarccos(152+1421622 15 14)66.8676=66.868=66523"B = \dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ x^2+b^2-d^2 }{ 2 \cdot \ x \cdot \ b } ) = \dfrac{ 180^\circ }{ \pi } \cdot \arccos( \dfrac{ 15^2+14^2-16^2 }{ 2 \cdot \ 15 \cdot \ 14 } ) \doteq 66.8676 = 66.868 ^\circ = 66^\circ 52'3"
C=180B=18066.8676=113.132=113.132=113755"C = 180 - B = 180 - 66.8676 = 113.132 = 113.132 ^\circ = 113^\circ 7'55"
D=180A=18053.5764=126.424=126.424=1262526"D = 180 - A = 180 - 53.5764 = 126.424 = 126.424 ^\circ = 126^\circ 25'26"

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Napište nám komentář ke příkladu (úlohe) a jeho řešení (například pokud je stále něco nejasné nebo máte jiné řešení, nebo příklad nevíte vypočítat, nebo-li řešení je nesprávné...):

Zobrazuji 0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Kosinovú větu přímo používá kalkulačka SUS trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady a úkoly:

 1. Vypočtěte
  obtuse_triangle Vypočtěte největší úhel trojúhelníku, jehož strany mají velikost: 2a, 3/2a, 3a
 2. Vodní kanál
  trapezium_prism_2 Průřez vodního kanálu je lichoběžník. Šířka snu je 19,7 m, šířka vodní hladiny je 28,5 m, boční stěny mají sklon 67°30' a 61°15'. Vypočtěte, jaké množství vody proteče kanálem za 5 minut, pokud rychlost vodního proudu je 0,3 m/s.
 3. Vnitřní úhly
  triangle_1111 Vnitřní úhly trojúhelníku mají velikosti 30°, 45°, 105°, jeho nejdelší strana měří 10cm. Vypočítejte délku nejkratší strany, výsledek uveďte v cm s přesností na dvě desetinná čísla.
 4. Uhly a strany
  trig Trojúhelník ABC má obvod 26 cm. Délky stran jsou: a=11,2 cm; b=6,5 cm. Seřaďte jeho vnitřní úhly podle velikosti. ?
 5. Kosodélník
  triangle-ssa V kosodélníku jsou rozměry stran a = 5cm, b = 6 cm a velikost úhlu při vrcholu A je 60°. Jaká je délka strany AC?
 6. Uhlopríčky 11
  kosostvorec_9 Vypočítejte délky uhlopríček kosočtverce, je-li jeho obsah 156 cm2 a délka strany 13 cm.
 7. Rovnoběžník 13
  rovnobeznik_2 Vypočítej obsah rovnoběžníku, je-li a=57cm, uhlopříčka u=66cm a úhel proti úhlopříčce je beta β=57°43´
 8. Řeka
  river Z pozorovatelny 11 m vysoké a vzdálené 27 m od břehu řeky se jeví šířka řeky v zorném úhlu φ=17°. Vypočítejte šířku řeky.
 9. Pozorovatel
  ohrada Pozorovatel vidí přímou ohradu dlouhou 90 m v zorném úhlu 30°. Od jedného konce ohrady je vzdálen 153 m. Jak daleko je od druhého konce ohrady?
 10. Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 11. Obsah a úhly
  trig_1 Vypočítej velikosti všech stran a vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: S = 501,9; α = 15°28' a β = 45°.
 12. Dva trojúhelníky SSU
  ssa Dva trojúhelníky mohou být vytvořeny z uvedených informací. Použijte sinusovou větu na řešení trojúhelníků. A = 59°, a = 13, b = 14
 13. Trojúhelník ABC 2
  CountingTrianglesT Trojúhelník ABC má délky stran a = 14 cm, b = 20 cm, c = 7,5 cm. Zjisti velikosti úhlů a obsah tohoto trojúhelníku.
 14. Stožár
  geodet_1 Vrchol stožáru vidíme ve výškovém úhlu 45°. Pokud se přiblížíme k stožáru o 10 m, vidíme vrchol pod výškovým úhlem 60°. Jaká je výška stožáru?
 15. Stožár
  horizons Stožár má 13 metrů dlouhý stín na svahu stoupajícím od sloupu sloupku ve směru úhlu stínu při úhlu 15°. Určete výšku stožáru, pokud je slunce nad obzorem (horizontem) v úhlu 33°. Použijte sinusovou větu.
 16. V terénu - věta SSU
  ssu_veta V terénu byla měřena vzdálenost bodů P a Q rovná 356 m. Úsečka PQ je vidět od pozorovatele pod zorným úhlem 107°22'. Vzdálenost pozorovatele od místa P je 271 m. Urči zorný úhel, pod kterým je vidět místo P a pozorovatele.
 17. Hora vysoká
  mountain Z krajních bodů základny 240m dlouhé a skloněné o úhel 18°15' je vidět vrchol hory ve výškových úhlech 43° a 51°. Jak je hora vysoká?