Koule

Tři kovové koule s objemy V1=113 cm3, V2=23 cm3 a V3=28 cm3 se ulila jedna koule. Určete její povrch.

Výsledek

S =  144.9 cm2

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Haš
Nám vyšel poloměr r = 3,95cm. Ve Vašem vzorci pro r= není "PÍ". Proč?

#2
Peter2
Vypadlo, tak jsme opravili

avatar

Další podobné příklady:

 1. Zvětšení koule
  sphere Kolikrát se zvětší objem koule, jestliže její radius se zvětší 5×?
 2. Zmenšení koule
  sphere O kolik procent se zmenší objem koule, jestliže její diameter se zmenší 9×?
 3. Koule A2V
  sphere3 Povrch koule je 234 km2. Jaký je její objem?
 4. Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar koule o průměru 20 m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 5. Plastelínový kuličky
  p_balls Plastelínový kuličky mají poloměry r1=75 cm, r2=35 cm, r3=91 cm. Z těchto kuliček se vymodelovala jedna velká koule. Vypočítejte poloměr r vzniklé koule.
 6. Polokoule
  odsek Nádoba tvaru duté polokoule je naplněna vodou do výšky v = 10 cm. Kolik litrů vody obsahuje, pokud vnitřní průměr nádoby je d = 28cm?
 7. Míč
  fitball Jaká je velikost povrchu gymnastického míče (fit - míč) s průměrem 65 cm?
 8. Rozloha Země
  earth_globe Větší část povrchu Země (r= 6371 km) tvoří oceány; jejich rozloha je přibližně 71% z povrchu Země. Jaka je přibližná rozloha souši ?
 9. Válec - O&P
  cylinder Válec má objem 357. Jeho podstava má poloměr 5. Jaký je povrch tohoto válce?
 10. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 11. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?
 12. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 13. Mocnina
  power Číslo ?. Najděte hodnotu x.
 14. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 15. Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 16. Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 17. Řešte
  linear_eq_2 Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1.5x+1.2y=0.6 0.8x-0.2y=2