Římská čísla +

Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište jako dekadické číslo.

Výsledek

MMCCCLXXXIX + MCDXXXIX =  3828
MCMXCV + MCCLXXXVIII =  3283
CMXXVI + MMDCXCIV =  3620
MDXVII + MDIII =  3020
CCXLIX + MMCCL =  2499
CCII + MMCCCLXXII =  2574
DCCXCVIII + MMCXLI =  2939
CDXX + MMCCLXIX =  2689
CMLXVII + MDCCCLXI =  2828
MDXLIII + MMCDLIV =  3997

Řešení:

MMCCCLXXXIX + MCDXXXIX = 2389 + 1439 = 3828
MCMXCV + MCCLXXXVIII = 1995 + 1288 = 3283
CMXXVI + MMDCXCIV = 926 + 2694 = 3620
MDXVII + MDIII = 1517 + 1503 = 3020
CCXLIX + MMCCL = 249 + 2250 = 2499
CCII + MMCCCLXXII = 202 + 2372 = 2574
DCCXCVIII + MMCXLI = 798 + 2141 = 2939
CDXX + MMCCLXIX = 420 + 2269 = 2689
CMLXVII + MDCCCLXI = 967 + 1861 = 2828
MDXLIII + MMCDLIV = 1543 + 2454 = 3997Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

2 komentáře:
#1
Folwa :)
1403

#2
Folwa :)
1403

avatar

K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Římská čísla 2+
  rome-italy_1 Sečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 2. Římská čísla 2-
  rome-italy_2 Odečtěte daná čísla zapsané římskými číslicemi. Výsledky zapište římskými číslicemi.
 3. Letopočet
  clocks2_1 Jaký je součet číslic v letopočtu 2006?
 4. Násobky
  sedma_1 Jaký je součet násobků čísla 7, které jsou větší než 30 ale současně menší než 56?
 5. Sčítanci
  plus Jeden ze sčítanců je 186. Druhý je o 15 větší. Určete součet těchto sčítanců.
 6. Na tisíce
  thousand_money Zaokrouhlí na tisíce následující čísla:
 7. Sčítanci
  plus_3 Jsem v příkladu prvním ze sčítanců. Když mě sečteš s druhým sčítancem, součet je roven druhému sčítanci. Které jsem číslo.
 8. Desítkový rozvoj
  books Vypočítej: 2 . 1 + 0 . 10 + 7 . 10000 + 4 . 1000 + 6 . 100 + 0 . 100000 =
 9. Tulipány a narcisy
  kvety V zahradnictví vypěstovali 211 kusů tulipánů a o 50 kusů více narcisů. Kolik jarních květin vypěstovali spolu?
 10. Sbírka
  calendar Majka dala ze své sbírky kalendářů Hanke 14 kalendářů, Julke 12 a Petke 11 kalendářů. Zůstalo jí ještě 83 kalendářů. Kolik kalendářů měla Majka ve své sbírce na začátku?
 11. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak projede úsek tratě za 95 minut, když jede rychlostí 75 km/h. Jakou rychlostí by musel jít, aby se čas jízdy zkrátil o 20 minut?
 12. Most
  most_1 1/8 mostu stojí 66448 Kč. Kolik stojí jeden?
 13. Dělitel a násobek
  n3 Vypočítej: součet dvojnásobku čísel a) 12 a 17 b) 13 a 18 rozdíl trojnásobku čísel: c) 24 a 9 d) 23 a 6 čtyřnásobek součinu čísel e) 6 a 13 f) 7 a 14 součin čtyřnásobku čísel g) 6 a 13 h) 7 a 14
 14. Doktoři
  cvach1 Ve městě pracuje 171 lékařů. Město má 128934 občanů. Kolik občanů připadá na jednoho lékaře?
 15. Výlet
  train Třída 6.A šla na výlet. Jízdenka na vlak stal 6 Euro, lístek na lanovku 6 Euro. Kolik eur zaplatil třídní učitel za jízdné pro 23 žáků?
 16. Úspory
  money_23 Čtyřčlenná rodina spoří. Otec uspořil za měsíc 530kč, matka o 230kč méně než otec, Tomáš o 275kč méně než matka a Jana o 20kč více než Tomáš. Kolik kč uspořila rodina dohromady za 1 rok?
 17. Medvídek
  bears Medvídek Hugo měl v pravé tlapce 10 trnů a v levé o 15 více. Kolik trnů měl v levé tlapce?