Kružnice

Tři kružnice o poloměrech 51 cm, 10 cm a 77 cm se zevně navzájem dotýkají. Jaký je obvod trojúhelníku jehož vrcholy tvoří středy kružnic?

Výsledek

o =  276 cm

Řešení:

Textové řešení o =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Žák
lol

avatar

K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Rovnostranný trojúhelník
  3angle_in_circle Jaký musí být nejmenší poloměr kruhové desky, aby se z něho dal vyříznout rovnostranný trojúhelník o straně 8 dm?
 2. Okruh
  triangle_in_circle Vrcholy trojúhelníku ABC leží na kružnici s poloměrem 7 tak, že jí dělí na tři díly v poměru 3:1:3. Vypočítejte obvod trojúhelníku ABC.
 3. OK kružnice
  circles2 Vypočtěte poloměr kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku s přeponou 31 a jednou odvěsnou 1.
 4. Kruhový bazén
  arc_open Podstava bazénu má tvar kruhu o poloměru r = 10m kromě kruhového odstavce, který určuje tětiva délky 10m. Jeho hloubka je h = 2m. Kolik hektolitrů vody se vejde do bazénu?
 5. Čtverec a kružnice
  kruznica_stvorec_1 Čtverci o straně 86 dm je popsána a vepsána kružnice. Určitě poloměry obou kružnic.
 6. Obdélník
  rectangle_inscribed_circle Obdélník je 31 cm dlouhý a 39 cm široký. Urči poloměr kružnice opsané obdélníku.
 7. Šestiúhelník S
  hexagon Vypočítejte plochu pravidelného šestiúhelníku vepsaného do kruhu s poloměrem r=1 km.
 8. n-úhelník II
  x-gon_1 Jaká je délka strany pravidelného 7-úhelníku opsaného kružnici o poloměru 9 cm?
 9. n-úhelník
  x-gon Jaká je délka strany pravidelného 8-úhelníku vepsaného do kružnice o poloměru 14 cm?
 10. Kruh-výseč
  circle_segment Rovnostrannému trojúhelníku o straně 13 je vepsána kruhová výseč,jejíž střed je v jednom z vrcholů trojúhelníku a oblouk se dotýká protější strany. Vypočtěte: a) délku oblouku výseče b) poměr obvodu výseče v ku obvodu trojúhelníka
 11. Opsaná
  desc_circle Vypočítejte obvod kružnice opsané trojúhelníku o stranách 315, 422, 273.
 12. Řemen
  v_belt Vypočítejte délku řemenu na řemenicích s průměry 101 mm a 310 mm při vzdálenosti hřídelů 204 mm.
 13. Vepsaná
  vpisana2 Vypočítejte velikost úhlu BAC v trojúhelníku ABC pokud víte, že je třikrát menší než úhel BOC, kde O je střed kružnice vepsané do trojúhelníka ABC.
 14. Tětiva
  Tetiva Strana trojúhelníku vepsaného do kružnice je tětivou procházející jejím středem. Jakou velikost mají vnitřní úhly trojúhelníku, pokud jeden z nich má 40°?
 15. Z9–I–3
  ball_floating_water Julince se zakutálel míček do bazénu a plaval ve vodě. Jeho nejvyšší bod byl 2 cm nad hladinou. Průměr kružnice, kterou vyznačila hladina vody na povrchu míčku, byl 8 cm. Určete průměr Julinčina míčku.
 16. Dvě síly
  forces_1 Dvě síly F1 = 580N a F2 = 630N svírají úhel 59 stupňů. Vypočítejte jejich výslednici F.
 17. Tětiva
  circleChord Jakou délku d má tětiva kružnice o průměru 67 cm, pokud je vzdálena od středu kružnice 8 cm?