Vektory - základní operace

Dáno jsou body A [-9; -2] B [2; 16] C[16; -2] a D[12; 18]
a. Určitě souřadnice vektorů u = AB v = CD s = DB
b. Vypočítejte vektorový součet u + v
c. Vypočítejte rozdíl vektorů u-v
d. Určitě souřadnice vektoru w = -7.u


Výsledek

ux =  11
uy =  18
vx =  -4
vy =  20
sx =  10
sy =  2
(u+v)x =  7
(u+v)y =  38
(u-v)x =  15
(u-v)y =  -2
wx =  -77
wy =  -126

Řešení:

Textové řešení u__x =
Textové řešení u__y =
Textové řešení v__x =
Textové řešení v__y =
Textové řešení s__x =
Textové řešení s__y =
Textové řešení (u+v)__x =
Textové řešení (u+v)__y =
Textové řešení (u-v)__x =
Textové řešení (u-v)__y =
Textové řešení w__x =
Textové řešení w__y =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd. Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

Další podobné příklady:

 1. Vektory
  green Pro vektor w platí: w = 2u-5v. UrčPro vektor w platí: w = 2u-5v. Určete souřadnice vektoru w, jestliže u=(3, -1), v=(12, -10)
 2. Vektor
  vectors Určitě souřadnice vektoru u=CD, když C[9;16], D[-2,0].
 3. Přímka
  img2 Přímka p prochází bodem A[-10, 6] a má směrový vektor v=(3, 2). Leží bod B[7, 30] na přímce p?
 4. Vektor PQ
  vectors_2 Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 5. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 6. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 7. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.
 8. Koruny
  penize_1.JPG Žáci čtyř ročníků uspořili dohromady n=45000 korun. Z toho první ročník uspořil jednu třetinu, druhý jednu třetinu zbytku, třetí dvě pětiny dalšího zbytku a čtvrtý zbývající část. Kolik korun uspořil každý ročník ?
 9. Zkoušení
  examination Ve třídě je 21 žáků. Kolika způsoby lze vybrat two na vyzkoušení?
 10. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 11. Družstva
  football_team Kolika způsoby lze rozdělit 16 hráčů na dvě 8-členné družstva?
 12. Posloupnost
  seq_1 Zapište prvních 6 členů této posloupnosti: a1 = 5 a2 = 7 an+2 = an+1 +2 an
 13. Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0
 14. Eliminační metoda
  rovnice_1 Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 15. Prací prášky
  rex 200 krabic pracích prášků bylo v obchodě narovnáno ve 3 řadách. V první řadě bylo o 13 krabic víc než ve druhé, ve druhé o jednu pětinu víc než ve třetí řadě. Kolik krabic bylo v jednotlivých řadách?
 16. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti a11=-14, d=-1
 17. PIN - kódy
  pin Kolik pětimístných PIN - kódů můžeme vytvořit s použitím sudých číslic?