Vektory - základní operace

Dáno jsou body A [-9; -2] B [2; 16] C[16; -2] a D[12; 18]
a. Určitě souřadnice vektorů u = AB v = CD s = DB
b. Vypočítejte vektorový součet u + v
c. Vypočítejte rozdíl vektorů u-v
d. Určitě souřadnice vektoru w = -7.u


Výsledek

ux =  11
uy =  18
vx =  -4
vy =  20
sx =  10
sy =  2
(u+v)x =  7
(u+v)y =  38
(u-v)x =  15
(u-v)y =  -2
wx =  -77
wy =  -126

Řešení:

Textové řešení u__x =
Textové řešení u__y =
Textové řešení v__x =
Textové řešení v__y =
Textové řešení s__x =
Textové řešení s__y =
Textové řešení (u+v)__x =
Textové řešení (u+v)__y =
Textové řešení (u-v)__x =
Textové řešení (u-v)__y =
Textové řešení w__x =
Textové řešení w__y =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd. Dva vektory určeny velikostmi a vzájemným úhlem sčítá naše kalkulačka sčítání vektorů .

Další podobné příklady:

 1. Vektory
  green Pro vektor w platí: w = 2u-5v. UrčPro vektor w platí: w = 2u-5v. Určete souřadnice vektoru w, jestliže u=(3, -1), v=(12, -10)
 2. Vektor
  vectors Určitě souřadnice vektoru u=CD, když C[19;-7], D[-16,-5].
 3. Vektor PQ
  vectors_2 Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 4. Přímka
  img2 Přímka p prochází bodem A[-10, 6] a má směrový vektor v=(3, 2). Leží bod B[7, 30] na přímce p?
 5. AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 6. Prací prášky
  rex 200 krabic pracích prášků bylo v obchodě narovnáno ve 3 řadách. V první řadě bylo o 13 krabic víc než ve druhé, ve druhé o jednu pětinu víc než ve třetí řadě. Kolik krabic bylo v jednotlivých řadách?
 7. PIN - kódy
  pin Kolik pětimístných PIN - kódů můžeme vytvořit s použitím sudých číslic?
 8. Tři dílny
  workers_24 Ve třech dílnách závodu pracuje 2743 lidí. Ve druhé dílně pracuje o 140 lidí více než v první a ve třetí dílně 4,2-krát více než v druhé. Kolik lidí pracuje v každé dílně?
 9. Eliminační metoda
  rovnice_1 Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 10. Branky
  hokej_2 čtyři hokejová mužstva nastřílela v turnaji 337 branek. druhé družstvo dalo o 16 branek méně než první , třetí o 17 méně než druhé a čtvrté o 30 branek méně než druhé . Kolik branek dalo každé mužstvo?
 11. Družstva
  football_team Kolika způsoby lze rozdělit 16 hráčů na dvě 8-členné družstva?
 12. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 13. 3-průměr
  chart V případě, že průměr (aritmetický průměr) ze tří čísel x, y, z je 50. Jaký je průměr čísel (3x +10), (3y +10), (3z + 10)?
 14. Cukrovinky
  cukrovinky Na trzích mají 5 sort bonbónů, jeden váží 31 gramů. Kolika různými způsoby může zákazník koupit 1.519 kg bonbónů.
 15. Zkoušení
  examination Ve třídě je 21 žáků. Kolika způsoby lze vybrat two na vyzkoušení?
 16. Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 17. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 7 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -3, d=6.