Posloupnost

Najděte společný poměr (tzv. kvocient, resp. koeficient) posloupnosti -2, -6, -18, -54, -162 .

Poměr zapište jako desetinné číslo zaokrouhleno na desetiny.

Výsledek

q =  3

Řešení:

Textové řešení q =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=3.3, kvocient q=-0.2. Vypočítejte a9.
 2. Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a5 = 7 a7 = 38. Vypočtěte s11 (= součet prvních 11 členů této posloupnosti).
 3. Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 4. Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 5. 5 členů
  pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 6. Geometrická 5
  sequence O členy geometrické posloupnosti víme že: ? ? Vypočítej a1, q Děkuji mooooc
 7. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 11 a 138 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 1788.
 8. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a2=-4, a6=-32
 9. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -7, a107 = 646 . a) Určete hodnotu členu a96 b) Určete součet 107 členů.
 10. Banka
  money_3 Pavol si uložil 9000 do banky na 5 roky. Vypočítejte, jakou částku bude mít v bance, jest-že nebude vybírat uroky ani měnit vklad. Roční úrok je 1.9% a daň z úroku je 12%.
 11. Město
  city_1 Koncem roku 2010 mělo určité město 530000 obyvatel. Každý rok se počet obyvatel zvětší o 2.5%. Jaký bude počet obyvatel koncem roku 2017?
 12. Paprsek
  lom_paprsek Světelný paprsek ztrácí při průchodu skleněnou deskou 1/12 své intenzity. Jaká bude intenzita paprsku po průchodu deskou, která je 10x silnější?
 13. Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 5 a 1080 vložte 2 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 14. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 15. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 16. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 16. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 17. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 361?