Posloupnost

Najděte společný poměr (tzv. kvocient, resp. koeficient) posloupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875 .

Poměr zapište jako desetinné číslo zaokrouhleno na desetiny.

Výsledek

q =  0.5

Řešení:

Textové řešení q =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=7.6, kvocient q=0.4. Vypočítejte a20.
 2. Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 3. 5 členů
  pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 4. Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a3 = 7 a12 = 3. Vypočtěte s23 (= součet prvních 23 členů této posloupnosti).
 5. Osm členů
  fn Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2
 6. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 7. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 5 členů aritmetické posloupnosti: a4=-35, a11=-105
 8. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 1 a 53 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 702.
 9. GP - 10 členů
  sequence_geo_8 Geometrická posloupnost má 10 členů. Poslední dva členy jsou 2 a -1. Kolikátý člen je -1/16?
 10. Geometrická posloupnost
  fractal Mezi čísla 4 a -12500 vložte 4 čísla, aby tvořily geometrickou posloupnost.
 11. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 12. Zesílení
  solar Najdetě zisk obvodu v decibelech, ak výstupní výkon je 21x vstupního příkonu.
 13. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 14. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 15. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 16. V cukrárně
  ice_cream V cukrárně prodávají 5 druhů zmrzlin. Kolika způsoby si mohu koupit 3 druhy, pokud mi na pořadí zmrzlin nezáleží?
 17. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?