Budova

Budovu jsem zaměřil pod úhlem 30°. Když jsem se pohnul o 5 m budovu jsem zaměřil pod úhlem 45°. Jaká je výška budovy?

Výsledek

x =  6.8 m

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Budova
  Taipei_101 Jak vysoká je budova, která na vodorovnou dlažbu vrhá stín dlouhý 97.6 m pod uhlom 46°18'?
 2. Stožár
  stoziar Stožár elektrického vedení vrhá 19 m dlouhý stín na stráň která stoupá od paty stožáru ve směru stínu pod úhlem o velikosti 6.3°.Určete výšku stožáru jestliže výška Slunce nad obzorem je 38°18'.
 3. Lichoběžník MO
  right_trapezium Je dán pravouhlý lichoběžník ABCD s pravým uhlem u bodu B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopříčky jsou na sebe kolmé. Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 4. n-úhelník II
  x-gon_1 Jaká je délka strany pravidelného 7-úhelníku opsaného kružnici o poloměru 9 cm?
 5. Goniometrické funkce
  trigonom Pro pravoúhlý trojúhelník plati: ? Určitě hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 6. Pravouhlý
  r_triangle_1 Určitě úhly pravoúhlého trojúhelníku, s přeponou c a odvesnamy a, b; jestliže platí: ?
 7. Obdélník
  golden-rectangle-ratio Vypočtěte délku strany AL a úhlopříčky DL obdélníku DALJ, je-li dáno: |JL| = 27 cm, úhel ∠ DAJ = 49 stupňů.
 8. Obsah pětiúhelníku
  5gon_2 Vypočítejte obsah pravidelného pětiúhelníku se stranou 26 cm.
 9. Stoupání
  Mazda_RX7_1 Na dopravní značce, která informuje o stoupání, je napsáno 9.9%. Auto prošlo 10 km po této cestě. Jaký výškový rozdíl auto překonalo?
 10. Kužel
  cone-blue Vypočítej objem a povrch kužele, pokud průměr podstavy je d = 16 cm a strana kužele svírá s rovinou podstavy úhel 46°12'.
 11. Rotační kužel
  cone_3 Objem rotačního kužele je 731 cm3 a strana kužele svírá s rovinou podstavy úhel 70°. Vypočítejte obsah pláště rotačního kužele.
 12. Řeka
  river Z pozorovatelny 12 m vysoké a vzdálené 49 m od břehu řeky se jeví šířka řeky v zorném úhlu φ=13°. Vypočítejte šířku řeky.
 13. Kvádr
  cube_2 Vypočtěte objem a povrch kvádru ABCDEFGH, jehož rozměry abc jsou v poměru 6:5:6, víte-li ze stenova úhlopříčka AC měří 96 cm a ma od telesové úhlopříčky AG odchylku 70 stupňů.
 14. Trojboký hranol
  TriangularPrism Rovina, která prochází hranou AB a středem hrany CC' pravidelného trojbokého hranolu ABCA'B'C', svírá s podstavou úhel 37 stupňů, |AB| = 11 cm. Vypočítejte objem hranolu.
 15. Věž
  6 Kolik metrů čtverečních je potřeba na pokrytí věže tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu o podstavné hraně 10 metrů, je-li odchylka boční hrany od roviny podstavy 68°? Při pokrytí se počítá s odpadem 10%.
 16. Věž
  pyramid Vypočtěte povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu, jehož podstavná hrana měří 6 cm, je-li odchylka roviny boční stěny od roviny podstavy 50 stupňů.
 17. Do rovnostranného
  vpisany_stvorec Do rovnostranného trojúhelníku se stranou 10 cm je vepsán čtverec. Vypočítejte délku strany čtverce.