Posloupnost

Ondřej zapsal tuto řadu čísel: 1,3,7,15,....n. Které číslo do jeho řady nepatří?


« Správný výsledek
Nesprávné


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Další podobné příklady:

 1. Osmistěn
  8sten Na každé stěně pravidelného osmistěnu je napsáno jedno z čísel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8, přičemž na různých stěnách jsou různá čísla. U každé stěny Jarda určil součet čísla na ní napsaného s čísly tří sousedních stěn. Takto dostal osm součtů, které také se
 2. Čísla
  ten Určete počet všech přirozených čísel menších než 2298900, pokud každé je současně dělitelné 17, 7, 11. Jaký je jejich součet?
 3. Průměr čísel
  seq_moon Jaký je průměr celých čísel od 8 do 66 včetně?
 4. Přímky
  lines_1 V kolika bodech se protne 18 různých přímek, pokud žádné dvě nejsou rovnoběžné?
 5. Kino
  cinema Buduje se hlediště letního kina pro 1682 diváků. Do první řady je plánováno 30 sedadel, do každé následující postupně o 2 více. Kolik řad sedadel bude hlediště mít?
 6. N-úhelník
  ngon_1 Gabo si narýsoval n-úhelník, jehož velikosti úhlů tvoří za sebou jdoucí členy aritmetické posloupnosti. Nejmenší z nich byl 130° a největší 140°. Kolik stran má Gabov n-úhelník?
 7. Poštovní schránka
  post Poštovní schránku vybírají v pravidelných intervalech 4-krát denně. Poprvé ji vybírají o 8:00 a naposledy o 17:00. Určitě hodiny, kdy vybírají schránku v průběhu dne.
 8. Krkavci
  krkavec V pohádce o sedmero krkavcích bylo sedm bratrů, z nichž každý se narodil přesně o 2.5 roků po předchozím. Když byl nejstarší z bratrů právě 6-krát starší než nejmladší matka všechny zaklela. Kolik let bylo sedmero bratrům krkavcům, když je jejich matka za
 9. Aritmetická
  arithmetic_seq V aritmetické posloupnosti je a1=9, d=8. Kolikáty člen je roven čísli 465?
 10. Dělník - směna
  favorit_skoda Dělník vyrobí za směnu 300 součástek. Kolik součástek by vyrobil za 18 směn, kdyby svůj výkon postupně zvyšoval každou směnu o 3 součástky?
 11. Naviják
  navijak Kolik metrů lana hrubého 10 mm se vejde na cívku průměr 200 mm o délce 350 mm (prostřední trn má průměr 50 mm)?
 12. Úhly v trojúhelníku
  fun Úhly v trojúhelníku ABC tvoří aritmetický posloupnost, přičemž největší úhel má velikost γ=90°. Jak velké jsou ostatní úhly v trojúhelníku?
 13. Posloupnost
  Quadratic_equation V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=46, d=-1, an=-9 Vypočítejte a1 a n.
 14. Gauss
  kfgauss Pomozte malému K.F. Gaussovi spočítat všechna celá čísla od 1 do 210.
 15. Posloupnost
  a_sequence Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti: a1 = -4, d=1.
 16. Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti a11=75, d=8
 17. Right triangle
  tr_2 Determine the content of a right triangle whose side lengths form successive members of an arithmetic progression and the radius of the circle described by the triangle is 5 cm.