Kruhový výsek a úhel

Jaká je délka oblouku kružnice o poloměru r = 100 dm, který přísluší středovému úhlu 309 °? Jaký je obsah daného kruhového výseku?

Výsledek

d =  539.3 dm
S =  26965.3 dm2

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Další podobné příklady:

 1. Kruhový záhon 2
  circular_flowerbed_1 Kolem kruhové travnaté plochy je 2 m široký chodník. Vnější okraj chodníku tvoří obrubník, jehož délka je 157 m. Obrubník i vnitřní strana chodníku spolu tvoří soustředné kružnice. Vypočtěte obsah kruhové travnaté plochy a výsledek zaokrouhlete na desítky
 2. Kruhový záhon 3
  garden_16 V parku je velký kruhový záhon s průměrem 12m. Jakub ho oběhl desetkrát a menší Vojtajenom sedmkrát. Kolik metrů uběhl každý a o kolik metrů víc uběhl Jakub než Vojta?
 3. Kruhová výseč
  vysec Kruhová výseč se středovým úhlem 190° má obsah 13 cm2. Určete její poloměr r.
 4. Výseč
  vysec Obvod kruhové výseče s úhlem 2.6 rad je 80 cm. Určete poloměr kruhu, ze kterého výseč pochází.
 5. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 6. Esíčko
  esicko Délka úsečky AB je 24 cm a body M a N ji dělí na třetiny. Vypočítejte obvod a obsah obrazce.
 7. Kruh
  circle_1 Jaký poloměr má kruh, jehož obvod se rovná 7 cm?
 8. Poloměr
  green_circle Určete poloměr kruhu, jehož obvod i obsah je totéž číslo.
 9. Poloměr kruhové podstavy
  kruh Určete poloměr kruhové podstavy nádoby, jejíž obvod je 2,51 m. Výsledek určete s přesností na jedno desetinné místo v metrech. Přes znak π
 10. Kružnice 5
  bavlnka Vypočítejte poloměr a průměr kružnice, která má délku 89.04 cm.
 11. Silo
  silo Vnější obvod sila je 24 m. Betonová stěna je hrubá 17 cm. Jaký je vnitřní průměr síla a obsah vnitřku dna?
 12. Kruh - lehké
  colorful-circle Vypočítejte obsah kruhu v dm2, pokud obvod kruhu je 31,4 cm.
 13. Lano
  wire Drátěné lano se skládá z 15 pramenů a každý pramen se skládá z 15 drátů s průměrem d = 1 mm. Vypočítejte průřez lana.
 14. Tečna
  triangle3 Je dán trojúhelník ABC, jehož obvod je 2s (2s = a + b + c), a kružnice k (S, ρ) je kružnice trojúhelníku vepsaná. Vypočtěte délku tečny kružnice k z bodu A.
 15. Důl
  minetower Kolo tažné věže má průměr 3 m. O kolik metrů vystoupí kabina výtahu, když se kolo otočí 48-krát?
 16. Věžní 2
  veza_3 Věžní hodiny mají malou ručičku délky 1m. Jakou dráhu opíše hrot malé ručičky za 1 den?
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?