Objem z povrchu

Jaký je objem krychle, jejíž povrch je 96 cm2?

Výsledek

V =  64 cm3

Řešení:

Textové řešení V =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady:

 1. Padesát
  cubes2_4 Padesát malých kovových krychlíček s délko hrany 2cm bylo přetvořeno a z této hmoty byla vyrobena jedna velká krychle. Jaký je její povrch?
 2. Válec - O&P
  cylinder Válec má objem 357. Jeho podstava má poloměr 5. Jaký je povrch tohoto válce?
 3. Krychle objem 7
  cube6 Krychle má povrch 384 cm2. Vypočtěte její objem.
 4. Kvádr
  kvadr Najděte kvádr, který má povrch stejný jako objem.
 5. Objem krychle
  cubes3_5 Kolikrát se zvětší objem krychle, zvětší-li se její povrch čtyřikrát?
 6. Krychle 1-2-3
  cube_shield_1 Vypočítejte objem a povrch krychle ABCDEFGH, jestliže: a) /AB/ = 4 cm b) obvod stěny ABCD je 22 cm c) součet délek všech hran krychle je 30 cm.
 7. Rohy krychle
  polyhedra-truncated-cube Z krychle o hraně 6 cm odřízneme všechny vrcholy tak, že každá rovina řezu protíná hrany 2 cm od nejbližšího vrcholu. Kolik hran bude mít toto těleso?
 8. Kužel
  cone_2 Vypočítejte povrch a objem rotačního kužele o výšce 1,25dm a straně 17,8dm.
 9. Valec
  cylinder_2 Objem válce jehož výška se rovná poloměru podstavy je 678,5 dm3. Vypočtete jeho povrch.
 10. Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar koule o průměru 20 m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 11. Láhve 3
  flasa_1 Mošt se prodává v pětilitrových a dvoulitrových lahvích. Pan Kučera si koupil celkem 216 litrů moštu v 60 lahvích. Kolik litrů si pan Kučera koupil v pětilitrových lahvích?
 12. Povrch kostky
  cubes2_2 Povrch kostky byl původně 216 centimetrů čtverečních. Povrch kostky se zmenšil z 216 na 54 centimetrů čtverečních. Vypočtěte, o kolik % se zmenšila hrana kostky.
 13. Kostky
  3_cubes Při hodu třemi kostkami byl celkový součet ok na těchto kostkách 10. Na žluté kostce padlo o 1 oko víc než na červené a na hnědé o 3 oka méně než na červené. Kolik ok na každé kostce padlo?
 14. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 17. Rovnice
  numbs_4 Vyřeš soustavu rovnic dosazovací, porovnávací i sčítací metodou a proveď zkoušku: 4x+y=5 3x-5y=21