Dvě krabice

Dvě krabice tvaru krychle s hranami a=71 cm, b=62 cm je třeba nahradit jednou krabicí tvaru kostky (stejného souhrnného objemu). Jaká bude její hrana?

Výsledek

x =  84.167 cm

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady:

 1. Dvě nádoby
  cubes_1 Dvě nádoby tvaru krychle hranami délky 0,7 ma 0,9m nahraďte jedinou tvaru krychle tak, aby měla stejný objem jako obě původní spolu. Jaká je délka hrany této krychle?
 2. Akvárium
  akvarko_5 Akvárium má tvar krychle a je zčásti naplněno vodou. Petrovi do něj spadla kostka tvaru krychle o hraně 8 cm a zcela se potopila. Hladina vody v akváriu stoupla o 1 cm. Jaký objem má celé akvárium?
 3. Krychle 9
  MD_cheese_cubes Jaká byla délka hrany původní velké krychle, když po vyříznutí 39 malých krychliček o délce hrany 2 dm zbylo 200 dm3?
 4. Krychle
  krychle_4 Vypočítejte objem krychle, jejiž součet délek všech hran je 276 cm.
 5. Krychle - základy
  krychle_2 Jakou délku má hrana krychle, která má objem 23 m3?
 6. Krychle
  krychle_3 Kolik litrů vody se vejde do krychle s hranou délky 0,11 m?
 7. Rohy krychle
  polyhedra-truncated-cube Z krychle o hraně 6 cm odřízneme všechny vrcholy tak, že každá rovina řezu protíná hrany 2 cm od nejbližšího vrcholu. Kolik hran bude mít toto těleso?
 8. Krychle objem 7
  cube6 Krychle má povrch 384 cm2. Vypočtěte její objem.
 9. Objem z povrchu
  cube_3 Jaký je objem krychle, jejíž povrch je 96 cm2?
 10. Kvádr
  kvadr Najděte kvádr, který má povrch stejný jako objem.
 11. Kostky
  3_cubes Při hodu třemi kostkami byl celkový součet ok na těchto kostkách 10. Na žluté kostce padlo o 1 oko víc než na červené a na hnědé o 3 oka méně než na červené. Kolik ok na každé kostce padlo?
 12. Čtyrstěn
  tetrahedron (1) Vypočtěte výšku a objem pravidelného čtyřstěnu, jehož hrana má délku 19 cm.
 13. Plynojem
  gas_holder Plynojem má tvar koule o průměru 20 m. Kolik m3 plynu se do něj vejde?
 14. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 15. Zvětšení koule
  sphere Kolikrát se zvětší objem koule, jestliže její radius se zvětší 5×?
 16. Zmenšení koule
  sphere O kolik procent se zmenší objem koule, jestliže její diameter se zmenší 9×?
 17. Řešte
  linear_eq_2 Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1.5x+1.2y=0.6 0.8x-0.2y=2