Vnitřní a vnější úhly

Vypočítejte zbývající vnitřní a vnější úhly trojúhelníku, pokud znáš vnitřní úhel γ (gama) = 34 stupňů a vnější úhel 78 stupňů a 40'. Napiš o jaký trojúhelník jde podle velikosti vnitřních úhlů.

Výsledek

α =  101.333 °
β =  44.667 °
γ =  34 °
α' =  78.667 °
β' =  135.333 °
γ' =  146 °

Řešení:

Textové řešení γNapište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Tětiva
  Tetiva Strana trojúhelníku vepsaného do kružnice je tětivou procházející jejím středem. Jakou velikost mají vnitřní úhly trojúhelníku, pokud jeden z nich má 40°?
 2. Je pravoúhlý?
  nice_3d Velikosti dvou vnitřních úhlů v trojúhelníku jsou: α=90°, β=40°. Je trojúhelník pravoúhlý?
 3. Trojúhelník úhly
  triangles_2 Velikosti úhlů α, β, γ v trojúhelníku ABC jsou v poměru 4:7:8. Vypočítejte velikosti jednotlivých úhlů.
 4. Úhlopříčky
  rhombus3_2 Jedna z úhlopříček kosočtverce se rovná straně kosočtverce. Najděte úhly kosočtverce.
 5. Stoupání v procentech
  12_percent_stupanie Výškový rozdíl mezi místy A, B je 480 m. Vypočítejte procento stoupání cesty, když vodorovná vzdálenost míst A, B je 5 km.
 6. Rovnoběžka
  parallels Poloměr Země je 6373 km dlouhý. Vypočítejte délku rovnoběžky, která má zeměpisnou šířku 65°.
 7. Podobnost
  similar_triangle Jsou dva pravoúhlé trojúhelníky navzájem podobné, pokud první má ostrý úhel 50° a druhý má ostrý úhel 20°?
 8. Železnice
  railways Železnice má stoupání 6.2 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 4960 metrů?
 9. Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 20, 99 a 101 pravoúhlý?
 10. Most
  circle_dam Přes jezero, které má tvar kruhu, prochází most přesně přes střed jezera. Na třech různých místech na břehu jezera se nacházejí tři rybáři A, B, C. Který z rybářů vidí celý most pod největším úhlem?
 11. Kruhový výsek a úhel
  arc Jaká je délka oblouku kružnice o poloměru r = 100 dm, který přísluší středovému úhlu 309 °? Jaký je obsah daného kruhového výseku?
 12. Kompas
  wind_rose Jaký úhel svírají směry JJV (JihoJihoVýchod) a SV (SeveroVýchod) na kompasu?
 13. Oblouk
  arc_1 Kružnicových oblouk příslušející úhlu 48° je dlouhý 25 dm. Jaká je délka celé kružnice?
 14. Ručičky
  soviet_watch Hodiny ukazují 12 hodin. Po kolika minutách se bude svíraný úhel mezi hodinovou a minutovou ručičkou 90°? Uvažujte kontinuální pohyb obou ručiček hodin.
 15. Výseč
  vysec Obvod kruhové výseče s úhlem 2.6 rad je 80 cm. Určete poloměr kruhu, ze kterého výseč pochází.
 16. Čtvrtkruh
  quarter_circle Drát, který je zahnutý po obvodu čtvrtkruhu má délku 10π+40. Určitě poloměr čtvťkruhu.
 17. Hodiny
  clocks Jakou dráhu popíše konec minutové ručičky hodin dlouhé 13 cm za 350 minut? Jakou dráhu popíše za stejný čas hodinová ručička?