Sklenice

Z sklenice tvaru válce se po naklonění částečne vylila voda a to tak, že na dně sklenice dosahuje hladina vody přesne do poloviny základny tzn. tvoří její průměr. Výška sklenice h=7 cm a průměr sklenice je 12 cm. Jak spočítat kolik vody zůstalo ve sklenici?

Výsledek

V =  168 cm3

Řešení:

Textové řešení V =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

4 komentáře:
#1
Petr
jedna se o priklad na zrezany valec;

vid take:

http://www.oskole.sk/?id_cat=50&clanok=15123

#2
Jiri
Děkuji za snahu. Bohužel řešení není správné. Uvedeného vztahu lze použít pro seříznutý válec jen pokud se podstavy dotýkají maximálně v jednom bodě. Tomu odpovídá příklad, kdy  tekutina pokrývá právě celé dno a objem vody pak tvoří 50% objemu sklenice. Jakmile se vody vylije více, obě základny přestávají mít pravidelný tvar (kružnice, elipsa) pak nelze uvedený vztah použít. Hledám řešení, které by nevyžadovalo použití vyšší matematiky. Zatím nemám nic. Když Vás něco napadne budu rád za naznačenou cestu.

#3
Jan
Příklad "Sklenice" je vyřešen špatně.
Správné řešení V=d2*h/6

#4
Žák
podívej se sem http://forum.matematika.cz/viewtopic.php?id=86240   (na příspěvek č.16, kde je odvození)

avatar

K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Tip: proměnit jednotky objemu vám pomůže náš převodník jednotek objemu.

Další podobné příklady:

 1. Nádrž 17
  valec_15 Máme vodorovnou nádrž ve tvaru válce na dešťovou vodu o délce 3,45 m, šířce 1,7 m. Kolik je vody v každém centimetru odedna? (stačí jen do výšky 85 cm )
 2. Nádoba
  valec Nádoba z umělé hmoty tvaru válce má průměr dna 2 dm. Jak vysoká musí být nádoba, aby se do ní vešlo 5 litrů vody ?
 3. Bazén
  basen V bazénu tvaru kvádru je 299 m3 vody. Určete rozměry dna, je-li hloubka vody 282 cm a jeden rozměr je o 4.7 m větší než druhy.
 4. Podstavy válce
  cyl Plocha podstavy válce a plocha pláště válce jsou v poměru 3:5. Výška válce je o 5cm menší než poloměr podstavy. Vypočtěte povrch i objem.
 5. Válec
  valec_1 Vypočítejte objem válce : r = 5 cm, v = 9 cm
 6. Válec horizontálně
  valec_11 Vypočítejte objem válce, je-li poloměr podstavy 3 cm a vztah mezi poloměrem podstavy a výškou válce je v = 3r
 7. Rotační válec 2
  cylinder_2 Obvod podstavy rotačního válce je stejně velký, jako je jeho výška. Jaký je povrch válce, když jeho objem je 250 dm3?
 8. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 9. Kolikrát
  matrix_3 Určete, kolikrát je vetší determinant matice A, který se rovná 9 jako determinant její inverzní matice.
 10. Generální ředitel
  normal_dist Výpočtem rozhodněte kolik kandidátů z celkového počtu 1000 kandidátů na funkci generálního ředitele plní požadavky způsobilosti k žádoucímu výkonu této top manažerské funkce s alespoň 67% pravděpodobností – samozřejmě za předpokladu, že způsobilost k výko
 11. Koule
  stats Máme n-stejných koulí (číslované od 1-n), vybírají se bez vracení. 1) Pravděpodobnost, že alespoň při 1 tahu se číslo tahu shoduje s číslem koule? 2) Určit střední hodnotu a rozptyl počtu koulí, kde se shoduje číslo koule s číslem pořadí.
 12. Výrobce
  tv_1 Výrobce se rozhoduje, zda má provádět kontrolu svých výrobků nebo zda má výrobky expedovat bez kontroly a v případě vadného výrobku opravit na svůj účet v rámci záruky. V době rozhodování o zavedení výstupní kontroly nejsou s kavlitou výroby zkušenosti, t
 13. Benzín
  fuel_4 35 litrů benzínu se má rozlít do 4 kanystrů tak, aby ve třetím kanystru bylo o 5 litrů méně než v prvním kanystru, ve čtvrtém kanystru o 10 litrů více než ve třetím kanystru, a v druhém kanystru polovinu toho, kolik je v prvním kanystru. Kolik litrů benzí
 14. Determinant 2
  matrix_13 Determinant jednotkové matice se rovná 7. Určte, kolik řádku obsahuje matice A.
 15. Řezy kužele
  kuzel_rezy Kužel s poloměrem podstavy 16 cm a výškou 11 cm rozdělíme rovinami rovnoběžnými s podstavou na tři tělesa. Roviny rozdělí výšku kužele na tři stejné části. Určete poměr objemů největšího a nejmenšího vzniklého tělesa.
 16. V bazénu
  b1 V bazénu o průměru 3,6 m je hloubka 90 cm. Kolik litrů vody je v bazénu?