Železnice

Železniční trať měla na úseku dlouhém 5,8 km stoupání 9 promile. O kolik metrů trať stoupla?

Výsledek

x =  52.198 m

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Naše kalkulačka pro výpočet promile Vám pomůže rychle vypočítat různé typické úlohy s promile. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Výškový rozdíl
  road Jaký výškový rozdíl překonáme, pokud přejdeme cestu dlouhou 1 km se stoupáním 21 promile?
 2. Stožár
  stoziar Stožár elektrického vedení vrhá 19 m dlouhý stín na stráň která stoupá od paty stožáru ve směru stínu pod úhlem o velikosti 6.3°.Určete výšku stožáru jestliže výška Slunce nad obzorem je 38°18'.
 3. Kostelní věž
  church_tower Kostelní věž vidíme z cesty pod úhlem 71°. Když se vzdálíme o 22 metrů, je ji vidět pod úhlem 31°. Jaká je vysoká?
 4. Pravouhlý
  r_triangle_1 Určitě úhly pravoúhlého trojúhelníku, s přeponou c a odvesnamy a, b; jestliže platí: ?
 5. Pravoúhlý trojúhelník
  right_triangles Vypočítejte chybějící stranu b a vnitřní úhly, obvod a obsah pravoúhlého trojúhelníku pokud a=10 cm a přepona c = 16 cm.
 6. RR trojúhelník
  isoscelestriangle-pic Vypočti velikost vňitřních úhlů rovnoramenného trojúhelníka. Základna 14 cm, ramena 42 cm.
 7. Obsah pětiúhelníku
  5gon_2 Vypočítejte obsah pravidelného pětiúhelníku se stranou 26 cm.
 8. Lichoběžník MO
  right_trapezium Je dán pravouhlý lichoběžník ABCD s pravým uhlem u bodu B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopříčky jsou na sebe kolmé. Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 9. Goniometrické funkce
  trigonom Pro pravoúhlý trojúhelník plati: ? Určitě hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 10. Dvě síly
  vector-add Dvě síly s velikostí 25 a 30 Newtonův působí na objekt v úhlech 10° a 100°. Najděte směr a velikost výsledné síly. Zaokrouhlete na dvě desetinná místa mezivýpočty a konečnou odpověď.
 11. Budova
  building Budovu jsem zaměřil pod úhlem 30°. Když jsem se pohnul o 5 m budovu jsem zaměřil pod úhlem 45°. Jaká je výška budovy?
 12. Kostel
  usti-kostel Arciděkanský kostel v Ústí nad Labem má odkloněnou věž o 186 cm. Výška věže je 65 m. Vypočítejte velikost úhlu, o který je věž vychýlena. Výsledek urči v minutách.
 13. Obdélník
  golden-rectangle-ratio Vypočtěte délku strany AL a úhlopříčky DL obdélníku DALJ, je-li dáno: |JL| = 27 cm, úhel ∠ DAJ = 49 stupňů.
 14. Čtvrtletka
  unit_circle Je-li tg α = 8.8, vypočítejte sin α, cos α cotg α .
 15. Koule v kuželu
  sphere-in-cone Kouli o poloměru 3 cm opište kužel minimálního objemu. Určete jeho rozměry.
 16. Cotangens
  sin_cos Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 5/3. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.
 17. Odchylka přímek
  angle_two_lines Vypočítejte úhel těchto dvou přímek: ? ?