Ťěžnice

Těžiště trojúhelníku LMN je vzdálené od vrcholu N 84 cm. Vypočítejte délku těžnice, která začínajúna vrcholem N.

Výsledek

t =  126 cm

Řešení:

Textové řešení t =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Obvod trojúhelníku
  triangle_vysky_3 Vypočítejte v centimetrech obvod trojúhelníku, jehož délky stran jsou v poměru 3: 5: 7 a nejdelší strana má délku 17, 5 cm.
 2. Velikostí úhlů
  triangle_1111_1 V trojúhelníku ABC je poměr velikostí úhlů a: b = 4: 5. Úhel c má velikost 36°. Jakou velikost mají úhly a, b?
 3. Typ trojúhelníku
  237_triangle Jak mám zjistit typ trojúhelníku pokud je poměr úhlů 2:3:7 ?
 4. Rozměry trojúhelníku
  trig_triangle Obvod trojúhelníku je 48 m. Vypočtěte jeho rozměry, jsou-li v poměru 5:3:4
 5. Rovnoramenný
  math_fun_1 Jak velké jsou úhly rovnoramenného trojúhelníku ABC, pokud jeho základna je dlouhá a=5 m a rameno b=4 m.
 6. 3-úhelník 2
  1triangle Může být nejmenší úhel v trojúhelníku větší než 60°?
 7. Ostré úhly
  angles_meter Velikosti ostrých úhlů v pravoúhlém trojúhelníku jsou v poměru 1: 3. Jakou velikost má větší z nich?
 8. Trojúhelník
  triangles_16 Vnitřní úhly v trojúhelníku jsou 1:4:5 Jaký je to trojúhelník?
 9. Stín stromu
  tree3 Stín stromu je dlouhý 16m. Stín vedle něj stojící 2m vysoké turistické značky je tehdy dlouhý 3,2 m. Jakou výšku v metrech má strom?
 10. Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 11. Trojúhelník
  triangles Výpočtem over zda se dá trojúhelník ABC sestrojit, pokud a=9 cm, b=10 cm, c=4 cm.
 12. Trojúhelník P2
  1right_triangle Může mít trojúhelník dva pravé úhly?
 13. Vlak
  vlak_meskajuci Vlak projede úsek tratě za 95 minut, když jede rychlostí 75 km/h. Jakou rychlostí by musel jít, aby se čas jízdy zkrátil o 20 minut?
 14. Poměr v2
  pomer Zmenšete v poměru 12:16 číslo 13.2.
 15. Poměr
  pomer Zvětšete v poměru 20:4 číslo 18.5.
 16. Převeď
  zlomky_12 Převeď poměr do základního tvaru : 24:32
 17. Posloupnost
  mandlebrot Najděte společný poměr (tzv. kvocient, resp. koeficient) posloupnosti -3, -1.5, -0.75, -0.375, -0.1875 . Poměr zapište jako desetinné číslo zaokrouhleno na desetiny.