Kostelní věž

Kostelní věž vidíme z cesty pod úhlem 71°. Když se vzdálíme o 22 metrů, je ji vidět pod úhlem 31°. Jaká je vysoká?

Výsledek

x =  16.7 m

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Komín
  komin Ze vzdálenosti 36 metrů od paty komína je vidět jeho vršek pod uhlem 53°. Vypočítej výšku komína. Zaokrouhli na dm.
 2. Javor
  tree_javor Vrchol stromu - javoru vidno ze vzdálenosti 5 m od kmene stromu z výšky 1.9 m pod úhlem 62°. Zjistěte výšku stromu.
 3. Budova
  building Budovu jsem zaměřil pod úhlem 30°. Když jsem se pohnul o 5 m budovu jsem zaměřil pod úhlem 45°. Jaká je výška budovy?
 4. Lanovka 2
  lanovka_1 Lanovka stoupá pod úhlem 21° a spojuje horní a dolní stanici s výškovým rozdílem 1360 m. Jak dlouhá je je trať lanovky?
 5. Reflektor
  lamp Kruhový reflektor vrhá světelný kužel s vrcholovým úhlem o velikosti 30° a je zavěšen ve výšce 12 m na stožáru tak, že osa světelného kužele svírá s osou stožáru úhel o velikosti 15°. Jakou největší délku osvětlí reflektor na vodorovné rovině?
 6. Záhon
  triangle_flowers.JPG Květinový záhon má tvar rovnoramenného tupoúhlý trojúhelníku. Rameno má velikost 7.3 metrů a úhel oproti základně má velikost 111°. Jaká je vzdálenost základny od protilehlého vrcholu?
 7. Vysokou zeď
  mur Mám vysokou zeď 2m. Potřebuji 15 stupňů úhel (směrem nahoru) na další zeď vzdálenou 4m. Jak vysoký musí být druhá zeď?
 8. 30-60-90
  30-60-90 Nejdelší strana trojúhelníku s úhly 30°-60°-90° měří 17. Jaká je délka nejkratší strany?
 9. Strom
  strom Jak vysoký je strom, který pozoruji v zorném úhlu 52°? Pokud stojím 5 m od stromu a 2m nad zemí.
 10. Goniometrické funkce
  trigonom Pro pravoúhlý trojúhelník plati: ? Určitě hodnoty s, c aby platilo: ? ?
 11. Trojúhelník
  star Vypočtěte obsah trojúhelníku ABC je-li dáno: b=c=17 cm, r=18 cm (r je poloměrem kružnice opsané).
 12. Kosínus
  cosine Bod [15, 20] leží na koncové straně úhlu θ. cos θ = ?
 13. Kosinus
  theta Určete kosinus nejmenšího vnitřního úhlu v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami 11 a 2 a přeponou 11.18.
 14. Cotangens
  sin_cos Pokud je úhel α ostrý úhel, pro který platí cotg α = 5/3. Určitě hodnoty sin α, cos α, tg α.
 15. Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 16. Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 17. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?