Čtverec 10

Vypočítej stranu čtverce s uhlopříčkou 10cm.

Výsledek

x =  7.071 cm

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady:

 1. Úhlopříčka
  ctverec_mo_1 Vypočítej stranu čtverce, je-li jeho úhlopříčka 10 cm.
 2. Mríž
  X Pan Novák má na chatě sklep a do sklepa okno tvaru čtverce a straně 0,6 metru. Na okno chce umístit mríž tvaru písmene X ve čtverci. Použije železné tyče, které nechá svařit. Vypočítej jaké délky jednotlivých tyčí bude potřebovat a jaké bude celková délk
 3. Strana
  square_analytic_geometry Vypočítejte velikost strany čtverce ABCD s vrcholem A [0, 0], pokud úhlopříčka BD leží na přímce p: -4x -5 =0.
 4. Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 4 cm.
 5. Čtverec 2
  square_ABCD_1 Body D[10,-8] a B[4,5] jsou protilehlými vrcholy čtverce ABCD. Vypočítejte obsah čtverce ABCD.
 6. Pozemek
  pozemek_1 Pozemek tvaru čtverce má rozlohu 324m2. Vypočítejte délku cesty, která vede úhlopříčně pres pozemek.
 7. Čtverec 2
  square_2 Strana čtverce a = 6.2 cm, kolik cm je jeho úhlopříčka?
 8. Štěk
  stvorec_1 Štěk je uvázaný na řetězu, která je upevněna v rohu dvora. Dvůr má tvar čtverce o straně dlouhou 20 metrů. Stejná dlouhá je i Štěkova řetěz. Jsou na dvoře místa kam se Štěk nedostane?
 9. Kruhy
  SquareCircleSquare Obsah kruhu vepsaného do čtverce je 14. Jaký je obsah kruhu opsaného kolem čtverce?
 10. Dlažba
  dlazba Kolik Kč zaplatíš za položení dlažby ve čtvercové místnosti s úhlopříčkou 8 m, jestliže m2 přijde na 420 Kč?
 11. Strom - trám
  tram Z kmenu stromu, jehož průměr na užším konci je 28 cm, se má vyrobit trám čtvercového průřezu. Vypočťete délku strany největšího možného čtvercového průřezu.
 12. Přepona
  sqrt Vypočítejte délku přepony v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami dlouhými 71cm a 49cm.
 13. Náměstí
  namestie Obdélníkové náměstí má délky stran 183 a 244 metrů. Kolik metrů bude měřit cesta, která povede po úhlopříčce náměstí rovně z jednoho rohu do druhého?
 14. Dvě úhlopříčky
  rhombus-diagonals V kosočtverci je délka strany 12 cm a délka jedné úhlopříčky 21 cm. Jaká je délka druhé úhlopříčky?
 15. Výška RT
  unilateral_triangle Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou b = 43?
 16. Obdelník
  rectangle_circle Obdelník je 18 cm dlouhý a 10cm široký. Urči průměr kružnice opsané obdelníku.
 17. Výpočet
  pocty Kolik je součet druhé odmocniny ze šesti a druhé odmocniny ze 225?