Kino 4

V kině je 1656 sedadel, v poslední řadě je 105 sedadel, v každé další je o 3 sedadla méně. Kolik je řad celkem v kině?

Výsledek

n =  23

Řešení:

1. a(1) = 105; S(1) = 105
2. a(2) = 102; S(2) = 207
3. a(3) = 99; S(3) = 306
4. a(4) = 96; S(4) = 402
5. a(5) = 93; S(5) = 495
6. a(6) = 90; S(6) = 585
7. a(7) = 87; S(7) = 672
8. a(8) = 84; S(8) = 756
9. a(9) = 81; S(9) = 837
10. a(10) = 78; S(10) = 915
11. a(11) = 75; S(11) = 990
12. a(12) = 72; S(12) = 1062
13. a(13) = 69; S(13) = 1131
14. a(14) = 66; S(14) = 1197
15. a(15) = 63; S(15) = 1260
16. a(16) = 60; S(16) = 1320
17. a(17) = 57; S(17) = 1377
18. a(18) = 54; S(18) = 1431
19. a(19) = 51; S(19) = 1482
20. a(20) = 48; S(20) = 1530
21. a(21) = 45; S(21) = 1575
22. a(22) = 42; S(22) = 1617
23. a(23) = 39; S(23) = 1656

Textové řešení n =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice? Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

Další podobné příklady:

 1. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 2. Trouby
  pipes_1 Železné trubky ve skladu se ukládají do vrstev tak, že roury každé vrchní vrstvy zapadají do mezer spodní vrstvy. Do kolika vrstev se uloží 100 trubek, pokud nejsvrchnější vrstva má 9 trubek? Kolik trubek má nejspodnější vrstva?
 3. AP - 11
  seq_2 Určte prvých 11 členov postupnosti, ak a12=676, d=29.
 4. Rovnice
  calculator_2 Rovnice ? má jeden kořen x1 = 8. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 5. Rovnice v podílovém tvaru
  eq1_4 Rešte rovnici v podílovém tvaru: 6x*(3x-2)/x+7=0
 6. Posloupnost 3
  75 Napište prvních 6 členů aritmetické posloupnosti: a2=14, a8=38
 7. Posloupnost
  sunflower Mezi čísla 9 a 85 vložte tolik členů aritmetické posloupnosti, aby jejich součet byl 799.
 8. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -3, a71 = 455 . a) Určete hodnotu členu a62 b) Určete součet 71 členů.
 9. Diskriminant
  Quadratic_equation_discriminant Určitě diskriminant rovnice: ?
 10. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 11. Kořeny
  parabola Určitě v kvadratické rovnici absolutní člen q tak, aby rovnice měla reálný dvojnásobný kořen a tento kořen x vypočítejte: ?
 12. Stačí dosedit
  kvadrat_2 Určete kořen kvadratické rovnice: 3x2-4x + (-4) = 0.
 13. Druhá odmocnina
  parabola_2 Pokud je druhá odmocnina z 3m2 +22 -x = 0 a x = 7, což je m?
 14. Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice ? v oboru reálných čísel?
 15. Variace - druhé třídy - II
  fun2_4 řešte rovnici: V(2, x+8)=72
 16. Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 17. V aritmetické
  sequence_geo_12 V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=222, n=12, a1=2. Určete d, a12.