Osm členů

Urči prvních osm členů geometrické posloupnosti, pokud a9=512, q=2

Výsledek

a1 =  2
a2 =  4
a3 =  8
a4 =  16
a5 =  32
a6 =  64
a7 =  128
a8 =  256

Řešení:

Textové řešení a__8 =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. 5 členů
  pst3.JPG Napište prvních 5 členů geometrické posloupnosti a určete, zda je rostoucí/klesající: a1= 3 q= -2
 2. Geometrická posloupnost 4
  Koch_Snowflake_Triangles Je dána geometrická posloupnost a5 = 7 a7 = 38. Vypočtěte s11 (= součet prvních 11 členů této posloupnosti).
 3. AP posloupnost
  AP V aritmetické posloupnosti je dána diference d = -7, a107 = 646 . a) Určete hodnotu členu a96 b) Určete součet 107 členů.
 4. Desátý
  10 Vypočtěte desátý člen geometrické posloupnosti je-li dáno: a1=1/2 a q=2
 5. Posloupnost
  mandlebrot Najděte společný poměr (tzv. kvocient, resp. koeficient) posloupnosti -2, -6, -18, -54, -162 . Poměr zapište jako desetinné číslo zaokrouhleno na desetiny.
 6. Kvocient či koeficient
  fun1_1 Určete kvocient a druhý člen GP, pokud a3=10, a1+a2=-1,6 a1-a2=2,4.
 7. Piano
  piano Pokud v pondělí cvičí Zuzka 10 minut a každý další den chce cvičit 2krát tolik jako předchozí den, kolik hodin a minut bude muset cvičit v pátek?
 8. Sedadla
  divadlo_2 Sedadla ve sportovní hale jsou uloženy tak, že v každém následujícím řadě je o 5 sedadel víc. V první řadě je 10 sedadel. Kolik sedadel je: a) v osmém řadě b) v osmnáctém řadě
 9. Paprsek
  lom_paprsek Světelný paprsek ztrácí při průchodu skleněnou deskou 1/12 své intenzity. Jaká bude intenzita paprsku po průchodu deskou, která je 10x silnější?
 10. Počítač
  pc Počítač byl pořízen za 10000,-. Každým rokem se z ceny počítače odepisuje vždy stejné procento z předchozího roku. Po čtyřech letech se hodnota počítače sníží přibližně na 1300,- Kolik procent se každým rokem odepisuje z ceny počítače?
 11. Město 2
  kingkong Ve městě dnes žije 232000 obyvatel. Jaký počet můžeme očekávat za 5 let, předpokládáme-li každoroční přírůstek 1.4%?
 12. Paprsek
  luc-slnka Světelný paprsek ztrácí při průchodu skleněných deskou 1/18 svého jasu. Jaká je jasnost paprsku po průchodu 7 stejnými deskami?
 13. Stroj
  machine Cena nového stroje je 23000 eur. Každý rok se odepisuje 12% ze zůstatkové hodnoty. Jaká bude hodnota stroje po 2 letech?
 14. Geometrická posloupnost 2
  exp_x Daná je geometrická posloupnost a1=3.3, kvocient q=-0.2. Vypočítejte a9.
 15. Zo 6 na 3
  thales_1 Chceme dokázat sporem tvrzení: Pokud je přirozené číslo n rozdělitelné šesti, potom n je dělitelné třemi. Z jakého předpokladu budeme vycházet?
 16. Hodnota
  5times_1 Určete hodnotu tohoto výrazu: 6!·10^-3
 17. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.