Lichoběžník IV

V lichoběžníku ABCD (AB||CD) platí |AB| = 15cm, |CD| = 7cm, |AC| = 12cm, AC je kolmé na BC. Jaký obsah má lichoběžník ABCD?

Výsledek

S =  110.635 cm2

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Žák
Neni zde jasne co jsou ostatni promenne x, y. Neni to zakresleno do nacrtu.

avatar

Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka. Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Podobnost čtverců
  squares2_1 Poměr podobnosti čtverců ABCD a KLMN je 2,5. Obsah čtverce KLMN je větší než obsah čtverce ABCD se stranou a: ?
 2. MO - trojúhelníky
  metal Na stranách AB a AC trojúhelníku ABC lěží po řadě body E a F, na úsečce EF leží bod D. Přmky EF a BC jsou rovnoběžné a součastně platí FD : DE = AE : EB = 2:1. Trojúhelník ABC má obsah 27 hektarů a úsečkami EF, AD a DB je rozdělen na čtyři části . Určete
 3. Šestiúhelník
  hexagon Je dán pravidelný šestiúhelník ABCDEF. Je-li obsah trojúhelníku ABC roven 12, pak obsah šestiúhelníku ABCDEF je roven? Nevím, jak na to jednoduše přijít....
 4. Stoupání
  Mazda_RX7_1 Na dopravní značce, která informuje o stoupání, je napsáno 9.9%. Auto prošlo 10 km po této cestě. Jaký výškový rozdíl auto překonalo?
 5. Železnice
  railways Železnice má stoupání 6.2 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 4960 metrů?
 6. Trojúhelník KLB
  rovnostranny_trojuholnik Je dán rovnostranný trojúhelník ABC. Z bodu L který je středem strany BC tohoto trojúhelníku, je spuštěna kolmice k na stranu AB. Průsečík kolmice k a strany AB je označen jako bod K. Kolik % z obsahu trojúhelníku ABC tvoří trojúhelník KLB?
 7. P trojúhelníky
  r_triangles Délky odpovídajících si stran dvou pravoúhlých trojúhelníků jsou v poměru 2:5. V jakém poměru jsou těžnice příslušné k přeponám těchto pravoúhlých trojúhelníků a v jakém poměru jsou obsahy těchto trojúhelníků? Menší pravoúhlý trojúhelník má odvěsny 6 cm
 8. Letadlo
  tu-144 Letec pod sebou vidí část zemského povrchu o rozloze 200 000 km2. Jak vysoko letí?
 9. Geodet
  XY Pole tvaru všeobecného trojuholníka ABC so stranou AB, kde |AB| = 150 m sa má cestou XY rovnobežnou so stranou AB rozdeliť na dve časti rovnakých obsahov. Aká bude dĺžka úsečky XY? Pomožte geodetovi ...
 10. Koeficient podobnosti
  eqlateral_triangles Poměr podobnosti dvou rovnostranných trojúhelníků je 3.2 (t.j. 16:5). Délka strany menšího trojúhelníku je 6.5 cm. Vypočítejte obvod a obsah většího trojúhelníku.
 11. Kosinus
  theta Určete kosinus nejmenšího vnitřního úhlu v pravoúhlém trojúhelníku s odvěsnami 11 a 2 a přeponou 11.18.
 12. Stoupání
  scenic_road Cesta má stoupání 1:18. Jak velký úhel odpovídá takovému stoupání?
 13. Loď
  boat_ramp Síla 270 kg (2700 N) je nutná k vytažení lodě po rampě se sklonem 12° svírající s vodorovnou rovinou. Kolik váží loď?
 14. Sluneční paprsky
  sfinga-a-cheopsova-pyramida-w-4066 Dopadají-li sluneční paprsky pod úhlem 60°, vrhá slavná egyptská Cheopsova pyramida, která je dnes vysoká 137,3m , stín dlouhý 79,3m. Vypočítejte dnešní výšku sousední Chefrenovi pyramidy , jejíž stín měří v témže okamžiku 78,8 m, a dnešní výšku nedaleké
 15. PT- euklid. věty
  euklidova_veta_trojuhelnik_nakres Vypočítejte strany pravoúhlého trojúhelníku pokud odvěsna a = 6cm a úsek na přepony, který je přilehlý k druhé odvěsně Cb je 5cm.
 16. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 87 mm, 57 mm, 60 mm ? Δ DEF: 80 m, 64 m, 48 m ? Δ GHI: 24 dm, 30 dm, 18 dm ? Δ JKL: 36 m, 85 m, 77 m ? Δ MNO: 72 mm, 90 mm, 54 mm ?
 17. Podobnost
  similar_triangle Jsou dva pravoúhlé trojúhelníky navzájem podobné, pokud první má ostrý úhel 50° a druhý má ostrý úhel 20°?