Řezy koule

V jaké vzdálenosti od středu protíná kouli o poloměru R = 89 rovina, jestliže obsah řezu a obsah hlavního kruhu je v poměru 3/6.

Výsledek

x =  62.9

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.

Další podobné příklady:

 1. Horizont
  lighthouse Horní část majáku je 12 m nad mořem. Jak daleko je objekt, který je právě "na horizontu"? [Předpokládejme, že Země je koule o poloměru 6378.1 kilometrů.]
 2. Krychle v kouli
  sphere4 Kouli je vepsaná krychle o hraně 8cm. Určete poloměr koule.
 3. Dvojitý žebrík 2
  rr_rebrik Dvojitý žebrík má ramena dlouhá 3 metry. Do jaké výšky bude dosahovat horní konec žebíku, jestliže dolní konce jsou od sebe vzdáleny 1,8 metru?
 4. Společná tětiva
  chord2 Dvě kružnice s poloměry 13 cm a 19 cm se protínají ve dvou bodech. Jejich společná tětiva dlouhá 12 cm. Jaká je vzdálenost středů těchto kružnic?
 5. Tětiva
  circles_4 Vypočítejte délku tětivy, jejíž vzdálenost od středu S kružnice k (S, 22 cm) se rovná 2 cm.
 6. Tětiva 16
  tetiva2_1 Je dána kružnice k(S, r=6cm) a na ní body A, B tak, že /AB/ = 8cm. Vypočítej vzdálenost středu S kružnice k od středu C úsečky AB.
 7. Tětiva
  tetiva2 Je dána kružnice k (S, 5cm). Vypočítejte délku tětivy kružnice k, jestliže je od středu S vzdálena 3cm.
 8. Tětiva 5
  kruhy Je dána kružnice k/S 5 cm/. Její tětiva MN je vzdálena od středu kružnice 3 cm. Vypočítej její délku.
 9. PT a kružnice
  r_triangle Řešte pravoúhlý trojúhelník, jsou-li dány poloměry vepsané r=7 a opsané kružnice R=22.
 10. Kruhový oblouk v2
  chord_TS_1 Poloměr kružnice k měří 60 cm. Tětiva GH = 39 cm. Jak dlouhá je úsečka TS?
 11. Tětiva
  Tetiva_1 Na kružnici k(S;r=8cm) jsou různé body A, B spojené úsečkou /AB/=12cm. Střed AB označ S´. Vypočítej /SS´/. Proveď náčrtek.
 12. Strom 2
  broken_tree Strom byl vysoký 35 m. Strom se zlomil ve výšce 10 m nad zemí. Vršek ale neodpadl, jen se vyvrátil na zem. Jak daleko od paty stromu ležela jeho špička?
 13. Strom
  vichrica Při vichřici se zlomil strom ve výšce 3 metrů. Jeho vrchol dopadl 4,5 m od stromu. Jak vysoký byl strom?
 14. Soustředna kružnice
  chord_2 V kružnici s průměrem 13 cm je sestrojena tětiva délky 1 cm. Vypočtěte poloměr soustředné kružnice, která se dotýká tětivy.
 15. Příkop
  prikop Příkop průřezu rovnoramenného lichoběžníku o základnách 2m a 6m je hluboký 1,5m. Jak dlouhý je svah příkopu ?
 16. Kružnice
  talesova Na kružnici k průměru |MN|=83 leží bod J. Úsečka |MJ| = 23. Vypočítejte délku úsečky JN.
 17. Thaletova
  circles_1 Vypočítejte délku Thaletově kružnice opsané pravoúhlému trojúhelníku, jehož přepona má délku 33.6 cm.