Průměry

Narýsujte kružnici k/S 4,5 cm/. Dále narýsujte:

a/dva navzájem kolmé průměry AB a CD
b/dva poloměry SA a SE, které svírají úhel 75 stupňů
c/tětivu /KL/= 4 cm
d/tětivu /MN/, která je kolmá ke KL


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

1 komentář:
#1
Hynek
Zadané parametry nejcou na obrázku,jak má tomu člověk rozumět.

avatar