Rovnoběžka

Poloměr Země je 6373 km dlouhý. Vypočítejte délku rovnoběžky, která má zeměpisnou šířku 65°.

Výsledek

l =  16923 km

Řešení:

Textové řešení l =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
Chcete proměnit jednotku délky? Nejpřirozenější aplikací trigonometrie a goniometrických funkcí představuje výpočet trojúhelníků. Běžné i méně běžné výpočty různých typů trojúhelníků nabízí naše trigonometrická kalkulačka trojúhelníku. Slovo trigonometrie pochází z řečtiny a doslovně znamená výpočet trojúhelníku.

Další podobné příklady:

 1. Kužel
  cones Rotační kužel o výšce 11 cm a objemu 1243 cm3 je ve třetině výšky (měřeno zespoda) rozříznut rovinou rovnoběžnou s podstavou. Určete poloměr a obvod kruhovéh řezu.
 2. Čtvrtkruh
  quarter_circle Drát, který je zahnutý po obvodu čtvrtkruhu má délku 10π+40. Určitě poloměr čtvťkruhu.
 3. Kruhový výsek
  pizza Kruhový výsek má obvod 83.78 dm a obsah 837.76 dm2. Vypočítej poloměr příslušné kružnice a velikost středového úhlu výseku.
 4. Čepice
  cone_hat Šaškova čepice má tvar rotačního kužele. Vypočítejte kolik papíru je třeba utratit na čepici 56 cm vysokou na obvod hlavy 46 cm.
 5. Opsaná
  desc_circle Vypočítejte obvod kružnice opsané trojúhelníku o stranách 315, 422, 273.
 6. Hodiny
  clocks Jakou dráhu popíše konec minutové ručičky hodin dlouhé 13 cm za 350 minut? Jakou dráhu popíše za stejný čas hodinová ručička?
 7. Kolo bicyklu
  bicycle Kolo bicyklu má průměr 70 cm. Přibližně kolikrát se kolo otočí na dráze dlouhé 1.6 kilometrů?
 8. Obvod stolu
  stol_1 Určitě obvod stolu, kde dlouhá strana je 1,28 m a krátká strana je 86 cm.
 9. Podlaha
  map_mierka Podlaha pokoje o ploše 32 m2 má šířku 5.6 m. Kolik centimetrů měří obvod podlahy pokoje na mapě v měřítku 1:20?
 10. Rovnik.
  earth_4 Rovnik. ..40075 km vlak . ..300m Kolik vlaku by se vešlo na rovnik?
 11. Pračka
  pracka Buben automatické pračky má při praní 51 otáček za minutu. Řemenice elektromotoru pračky má průměr 9 cm. Jaký průměr musí mít řemenice bubnu pračky, pokud elektromotor má 555 otáček za minutu?
 12. Hranol
  cuboid_2 Tři slepené krychle tvoří hranol, součet délek všech jeho hran je 161 cm. Jaká je délka hrany jedné původní krychle?
 13. Uhly
  rhombus_1 Určete vnitřní úhly kosočtverce s obsahem 240.6 cm2 a obvodem 64 cm.
 14. Kolem 3
  ruze_3 Kolem obdélníkového záhonu s rozměry 5.25 m a 3.50m mají být vysazeny růže stejně daleko tak aby se růže nacházely v každém rohu záhonu a spotřebovalo se jich co nejméně. a) v jaké vzdalesti je vysázíte? b) kolik růží budete potřebovat?
 15. Záhrada
  garden_1 Rozloha čtvercové zahrady tvoří 6/7 rozlohy zahrady tvaru trojúhelníku se stranami 136 m 85 m a 85 m. Kolik metrů pletiva potřebuji na oplocení čtvercové zahrady?
 16. Kroky
  square_diagonal_1 Kolik kroků ušetříte, pokud přejdete čtvercový pozemek po úhlopříčce (křížem), místo abyste ho obcházeli po dvou stranách jeho obvodu 568 kroky.
 17. Obdélník SŠ
  rectangle Obvod obdélníku je 286 mm a délka jeho úhlopříčky je 102.42 mm. Určitě rozměry obdélníku.