Úsečka

Dá se zkonstruovat úsečka, pokud známe z ní:

center

Výsledek


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Motouz - kružnice
  motuz Martin má motouz dlouhý 628 mm. Vytvaroval z něj kružnici. Vypočítejte poloměr této kružnice.
 2. Dorýsuj
  midpoint Dorýsuj úsečku AB, znáš-li jeden její krajní bod a střed úsečky S.
 3. Disjunktní
  sets Kolik prvků má sjednocení a průnik dvou disjunktních množin, pokud první množina má 1 prvků a druhá 8 prvků.
 4. Průměrná cena
  children_1 Šestá třída jela na zájezd na Moravu. Každý z 26 žáků zaplatil 320 Kč a škola ještě doplácela celkem 3510 Kč. Jaká byla průměrná cena zájezdu na žáka?
 5. Rovnice 26
  eq222_14 Řešte rovnici: 1/5. (a-3)-1/3. (a-5)=1
 6. Číslo
  numbers2_6 Přičteme-li k jeho čtyřnásobku 9,dostaneme 33.Udělej zápis a vyřeš rovnici
 7. Zdeněk
  tanks_3 Zdeněk nabral 15l vody ze 100 litroveho sudu plného vody. Zapiš zlomkem, jakou část vody Zděnek nabral.
 8. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 9. Lesní školka 4
  stromcek_2 V lesní školce po zimě zjistili, že jim vyhynula 1/10 smrčků. Za ně vysadili 193 nových smrčků. Kolik smrčků je v lesní školce?
 10. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly mají společné rameno?
 11. Výpočet výrazu
  numbers_38 Určite hodnotu výrazu s desetinnými čísly: (4.416356)-7.152+(74.855)=?
 12. Rovnice 27
  eq222_15 Řešte rovnici: (2v+2)/8=(v-7)/4-v
 13. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 14. Hektolitre
  lahev V obchodě měli 3hl vody. Kolik je to litrových láhví?
 15. Převeď
  zlomky_12 Převeď poměr do základního tvaru : 24:32
 16. Lehká rovnice
  eq1 Řešte lehkou rovnici: 2y+3 + 3y = 3y+2
 17. Číslo z
  num_z Myslím si číslo menší než 30. Dostanu je, když k nule postupně přičítám po třech, když k nule přičítám po čtyřech i když k nule přičítám po osmi. Které je to číslo?