Úsečka

Dá se zkonstruovat úsečka, pokud známe z ní:

center

Výsledek


Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Dorýsuj
  midpoint Dorýsuj úsečku AB, znáš-li jeden její krajní bod a střed úsečky S.
 2. Motouz - kružnice
  motuz Martin má motouz dlouhý 628 mm. Vytvaroval z něj kružnici. Vypočítejte poloměr této kružnice.
 3. Zápis dekadických čísel
  numbers_34 Napiš v desítkové soustavě zkrácený i rozvinutý zápis těchto čísel : a) čtyři tisíce sedmdesát devět b) pět set jeden tisíc šest set deset c) devět milionů dvacet šest
 4. Rovnice 26
  eq222_14 Řešte rovnici: 1/5. (a-3)-1/3. (a-5)=1
 5. Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly nemají společné rameno?
 6. Číslo
  numbers2_6 Přičteme-li k jeho čtyřnásobku 9,dostaneme 33.Udělej zápis a vyřeš rovnici
 7. Výpočet výrazu
  numbers_38 Určite hodnotu výrazu s desetinnými čísly: (4.416356)-7.152+(74.855)=?
 8. Sčítání římských čísel
  roman Sečti a výsledek zapiš jako dekadická číslo: LIV + MCCCIX
 9. Zdeněk
  tanks_3 Zdeněk nabral 15l vody ze 100 litroveho sudu plného vody. Zapiš zlomkem, jakou část vody Zděnek nabral.
 10. Lesní školka 4
  stromcek_2 V lesní školce po zimě zjistili, že jim vyhynula 1/10 smrčků. Za ně vysadili 193 nových smrčků. Kolik smrčků je v lesní školce?
 11. Rovnice 27
  eq222_15 Řešte rovnici: (2v+2)/8=(v-7)/4-v
 12. Sedminasobek 3
  eq222_30 Sedminasobek je o 105 větší než jejich čtyrnasobek. Jaké je to číslo?
 13. Tři listy
  books_26 Z knihy vypadli tři za sebou následující listy. Součet čísel na stranách vypadnutých listů je 273. Jaké číslo má poslední strana vypadnutých listů?
 14. Roznásobení
  plusminus_2 Upravte výraz: (a-2)*(a-b+5)
 15. Na tisíciny
  approx Následující čísla zaokrouhli na tisíciny:
 16. Dvojciferné
  numbers_40 Kolik je dvojciferných čísel v řadě od 0 do 100?
 17. Hotel
  hotel Hotel má p pater, na každém patře je i pokojů, z nichž je třetina jednolůžkových a ostatní jsou dvoulůžkové. Vyjádřete počet lůžek v hotelu.