Lichoběžník

V rovnoramenného lichoběžníku KLMN je průsečík úhlopříček označen písmenem S. Vypočítejte obsah lichoběžníku, pokud /KS/: /SM/ = 2: 1 a obsah trojúhelníku KSN je 14 cm2.

Výsledek

S =  63 cm2

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

4 komentáře:
#1
Josef
Co představuje 'x' a 'v1'?

#2
Dr Math
strana a vyska...

#3
Josef
Díky, to mi pomohlo to pochopit.

#4
Žák
nevíte zda mohu tento příklad najít někde rozepsán slovy, protože postup bohužel moc nechápu?

avatar

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. RR lichoběžník
  trapezoid_ABCD Vypočítej délku úhlopříčky a výšky rovnoramenného lichoběžníku ABCD, jehož základny mají délky a = |AB| = 36 cm, c = |CD| = 23 cm a ramena b = d = |BC| = |AD| = 34 cm.
 2. Silniční násep
  nasyp_cesta Silniční násep má příčný řez tvaru rovnoramenného lichoběžníku o základnách 6 metrů a 9 metrů, ramena délky 3 metrů. Kolik metrů krychlových zeminy je v náspu o délce 1451 metrů?
 3. V lichoběžníku
  intersect_trapezoid_diagonals V lichoběžníku ABCD známe AB = 8 cm, výšku lichoběžníku 6 cm a průsečík úhlopříček je od AB vzdálen 4 cm. Vypočítejte obsah lichoběžníku.
 4. MO Z9–I–2 - 2017
  trapezium_3 V lichoběžníku VODY je VO delší základnou a průsečík úhlopříček K dělí úsečku VD v poměru 3:2 . Obsah trojúhelníku KOV je 13,5 cm2. Urči obsah celého lichoběžníku.
 5. Vidět harmonický
  HarmonicMean Je pravda že velikost střední příčky libovolného lichoběžníku je harmonickým průměrem velikostí jeho základen? Dokažte to. Střední příčka prochází průsečíkem jeho úhlopříček a je rovnoběžná se základnami.
 6. Lichoběžník IV
  lichobeznik2 V lichoběžníku ABCD (AB||CD) platí |AB| = 15cm, |CD| = 7cm, |AC| = 12cm, AC je kolmé na BC. Jaký obsah má lichoběžník ABCD?
 7. Lichoběžník
  trapezoid_1 Vypočítejte obsah lichoběžníku ABCD se stranami |AD|= 61 cm, |DC|=39 cm, |CB|=17 cm, |AB|=17 cm..
 8. Obsah lichoběžníku
  trapezoid Základny lichoběžníku mají velikost 6 dm a 10 cm. Jeho výška je 5 cm. Vypočítejte jeho obsah.
 9. Lichoběžník MO
  right_trapezium Je dán pravouhlý lichoběžník ABCD s pravým uhlem u bodu B, |AC| = 12, |CD| = 8, uhlopříčky jsou na sebe kolmé. Vypočítejte obvod a obsah takéhoto lichobežníka.
 10. P lichoběžník
  Trapezium_example Pravoúhlý lichoběžník má základny 13 a 5 a obsah 24 cm2. Jaký je jeho obvod?
 11. Koeficient podobnosti
  eqlateral_triangles Poměr podobnosti dvou rovnostranných trojúhelníků je 3.2 (t.j. 16:5). Délka strany menšího trojúhelníku je 6.5 cm. Vypočítejte obvod a obsah většího trojúhelníku.
 12. Šestiúhelník
  hexagon Je dán pravidelný šestiúhelník ABCDEF. Je-li obsah trojúhelníku ABC roven 12, pak obsah šestiúhelníku ABCDEF je roven? Nevím, jak na to jednoduše přijít....
 13. Podobnost
  similar_triangle Jsou dva pravoúhlé trojúhelníky navzájem podobné, pokud první má ostrý úhel 50° a druhý má ostrý úhel 20°?
 14. Železnice
  railways Železnice má stoupání 6.2 ‰. Jaký je výškový rozdíl dvou míst na trati vzdálených navzájem 4960 metrů?
 15. Stoupání
  Mazda_RX7_1 Na dopravní značce, která informuje o stoupání, je napsáno 9.9%. Auto prošlo 10 km po této cestě. Jaký výškový rozdíl auto překonalo?
 16. Stoupání
  scenic_road Cesta má stoupání 1:18. Jak velký úhel odpovídá takovému stoupání?
 17. Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 87 mm, 57 mm, 60 mm ? Δ DEF: 80 m, 64 m, 48 m ? Δ GHI: 24 dm, 30 dm, 18 dm ? Δ JKL: 36 m, 85 m, 77 m ? Δ MNO: 72 mm, 90 mm, 54 mm ?