Dvoučleny

K dvojčlenu 36x**2-168x ; ; přidejte takové číslo, aby vzniklý tříčlen byl druhou mocninou dvoučlenu.

Výsledek

x =  196

Řešení:

Textové řešení x =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

0 komentářů:
1st comment
Buďte první, kdo napíše komentář!
avatar
K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Další podobné příklady:

 1. Neznáme číslo
  5to2 Lucie řekla: Mám na mysli takové číslo, které když zasadím za x ve výrazu x1/3, hodnota výrazu bude 5. Které číslo Lucie myslela?
 2. Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 3. Je dáno
  parabol_1 Je dáno číslo x=2/p2. Vypočtěte číslo o 400 % větší než x, je-li p=10.
 4. Procenta
  percents2_10 O kolik procent je 900 větší než číslo 750?
 5. Mocniny
  math_fun Platí pro libovolná čísla a,b,c rovnost:? ?
 6. Mnohočlen 2
  eq1_6 Zjednodušte zápis mnohočlenu: (x+2)2+(x-2)(x+2)
 7. Mocninová rovnice
  exp_3 Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2
 8. Rozhodni
  decide Rozhodni, zda trojice čísel udává strany pravoúhlého trojúhelníku: 26,24,10.
 9. Rovnají se
  Shazam Rovnají se následující výrazy? ?
 10. Důkaz I
  ithinkiam Když přičteme k součinu dvou po sobě jdoucích celých čísel větší z nich, dostaneme čtverec většího čísla. Je to pravda nebo ne?
 11. Mocninka
  1power Vyjádřete výraz ? jako n-tu mocninu se základem 10.
 12. Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 13. Rovnice 2
  cyklo_3 1/ 5(x-1)-7=17-3(1-x) 2/ 3(y-2)-4y=2-(1+2y)
 14. Soustava rovníc
  vahy_eq Řešte tento lineární systém-sústavu (dvě lineární rovnice se dvěma neznámými): x+y =36 19x+22y=720
 15. Plán
  uhlie_1 Měsíční plán 17000 tun uhlí překročili na dole o 12,5%. O kolik tun uhlí vytěžili víc?
 16. Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 17. Hodnoty výrazu
  math-equation_chalkboard Určete hodnotu výrazu dosazením za proměnné a = 5, b = 2, x = 3, y = 1: k= 4ab + 1/2 ab - 14 l= x2 + 2xy + y2 m= 5b3 - 4b2