Lichoběžník - čtyri strany

lichoběžník- 40,5+42,5+52,8+35,0. Vypočti obsah

Výsledek

S =  1414.594

Řešení:

Textové řešení S =Napište nám komentář ke příkladu a řešení (například pokud je stále něco nejasné ...):

3 komentáře (4 odpovědi celkově):
#1
Mo - Ofic
jsem chtel jen upozornit ze je dulezite vedet ktere strany lichobezniku jsou rovnobezne; jinak obecny 4-uhelnik se da vypocitet jen ze souradnic (tak cini i geodety), ne z delek stran.

#2
Žák
K výpočtu obsahu lichoběžníku potřebuji znát výšku

#3
Žák
Musím přiznat, že k tomuto úkolu jsem došla proto, že můj vnuk propadá z matiky. Nikdy v životě jsem neslyšela o " HERONOVĚ VZORCI ", který je třeba znát, aby se tento příklad vypočítal. Vypočítá se obsah trojúhelníku na základě známých velikostí stran a z toho potom výška trojúhelníku. Tato výška je výškou lichoběžníku. Když  budeš vědět co hledáš, tak návod najdeš !

#1
Vypočítá se obsah trojúhelníku na základě známých velikostí stran  => to sa vola heronov vzorec. Teda nevim co reklamujes, ze obsah ze tri stran se pocita podle Heronovho vzorce?

Existuju zjednusene vzorce pre napr. pravouhly nebo rovnostranny trojuhelnik....

avatar

K vyřešení tohoto příkladu jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku. Základem výpočtů v analytické geometrii je dobrá kalkulačka rovnice přímky, která ze souřadnic dvou bodů v rovině vypočítá smernicový, normálový i parametrický tvar přímky, směrnici, směrový úhel, směrový vektor, délku úsečky, průsečíky se souřadnicovým osami atd. Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

Další podobné příklady:

 1. Lichoběžník - těžký
  trapezium Základny lichoběžníku jsou: 24, 16 cm. Úhlopříčky 22, 26 cm. Vypočítejte obsah a obvod.
 2. Trojúhelník
  triangles_3 Vypočtěte strany trojúhelníka ABC o obsahu 548 cm2,platí-li a:b:c=9:15:16
 3. Strany trojúhelníku
  herons Vypočítejte strany trojúhelníku pokud S = 84 cm2 a = x, b = x + 1, c = x + 2
 4. Trojúhelník
  triangle_ABC_1 Trojúhelník má známé všechny tři strany a=5.2 m, b=3.5 m, c= 3 m. Jakou má trojúhelník plochu?
 5. Trojúhelník
  sedlo Je dán trojúhelník KLM souřadnicemi vrcholů v rovině: K[13, -4] L[17, 13] M[4, -15]. Vypočítejte jeho obsah a vnitřní úhly.
 6. Obsah a úhly
  trig_1 Vypočítej velikosti všech stran a vnitřních úhlů trojúhelníku ABC, jestliže je dáno: S = 501,9; α = 15°28' a β = 45°.
 7. Opsaná
  desc_circle Vypočítejte obvod kružnice opsané trojúhelníku o stranách 315, 422, 273.
 8. Trojúhelník SSS
  triangle_ABC Vypočítejte obvod a obsah trojúhelníku ABC, pokud a=58, b=83 a c=31.
 9. Kružnice 2
  zlozite_kruznice Vypočítejte obsah plochy ohraničené opsanou a vepsanou kružnicí trojúhelníku se stranami 12 cm, 24 cm, 28 cm.
 10. Kosočtverec
  diamond_1 Kosočtverec má stranu 13 cm a uhlopříčku 23 cm. Vypočítejte jeho obsah.
 11. Krabička
  Rhombic_prism Kartonová krabička tvaru čtyřbokého hranolu s kosočtvercovou podstavou. Kosočtverec má stranu 5 cm a jednu uhlopříčku 8 cm výška krabičky je 12 cm. Krabička bude nahoře otevřená. Kolik cm2 kartonu budeme potřebovat na překrytí a na spoje, které jsou 5%
 12. Kartónova krabička
  krabicka Chceme zhotovit kartónovou krabičku tvaru čtyřbokého hranolu s kosočtvercovou podstavou. Kosočtverec má mít stranu 5 cm a jednu úhlopříčku 8 cm. Výška krabičky má být 12 cm. Krabička bude nahoře otevřená. Kolik centimetrů čtverečných kartónu budeme potřeb
 13. Heronov dopočet
  heron_math Dopočítejte chybějící stranu v trojúhelníku se stranami 19 a 19 a obsahem 174.9.
 14. Park
  park_voda V nově budovaném parku budou trvale umístěny otáčivé postřikovače na kropení trávníků. Urči největší poloměr kruhu, který může zavlažovat postřikovač P tak, aby nekropil návštěvníky parku na cestě AB. Vzdálenosti AB = 55 m, AP = 36 m a BP = 28 m.
 15. Plachty
  ship_nina Známe výšky 220, 165 a 132 lodní plachty trojúhelníkového tvaru. Jaký je povrch této lodní plachty?
 16. Hranol
  prism_rhombus_1 Vypočítejte objem hranolu s kosočtvercovou podstavou, jehož jedna úhlopříčka podstavy má délku 37 cm a hrana podstavy má délku 21 cm. Délka hrany podstavy je k výšce hranolu v poměru 4:2.
 17. Trojúhelník
  trangle_nice Vypočítejte výšky v trojúhelníku ABC, jestliže a=78, b=44 a c=43.